Biedriem

VSK Noskrien twitter
VSK Noskrien Facebook profils

18. novembris 11:00

3. Līvenhofas skrējiens


Vieta: ,
Notikums: , , ,
Distance: , , , ,

Mājas lapa: 3. Līvenhofas skrējiens
Pieteikšanās lapa: 3. Līvenhofas skrējiens pieteikšanās

 

NOLIKUMS

 1. Vispārīgie jautājumi.

Šis nolikums nosaka Latvijas Republikas 100. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību (turpmāk – sacensības) norises, dalībnieku pieteikšanas, uzņemšanas, rezultātu vērtēšanas un apbalvošanas kārtību.

 1. Sacensības rīko Līvānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000065595, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, sadarbībā ar biedrību “Līvānu novada vieglatlētikas klubs”, reģ. Nr. 40008062812, adrese; Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 .
 2. Sacensību mērķis ir:

3.1. Iepazīt Līvānus kā sporta un aktīvā tūrisma centru,

3.2. Popularizēt  Līvānu stikla tradīcijas,

3.3. Pulcināt Latvijas TOP skrējējus, tautas klases skrējējus un nūjotājus.
3.4. Popularizēt skriešanu kā masu sportu.
3.5. Veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā.

 

 1. Sacensību uzdevums ir noteikt labākos skrējējus un nūjotājus, noskaidrot 2018.gada Latvijas labākos vieglatlētus veterāniem 10km distancē, izcīnīt Novada kausu sporta komandu, darba kolektīvu, domubiedru kolektīvu vērtējumā.

 

 1. Sacensību norises vieta un laiks:

 

5.1. Sacensības notiks 2018. gada 18. novembrī plkst.11.00 Līvānos.

5.2. Starts un finišs pie Latgales Mākslas un amatniecības centra, Domes ielā 1, Līvānos.

5.3. Sacensību galvenais tiesnesis Vjačeslavs Grigorjevs (mob.26164073).

5.4. Atbildīgie par sacensībām – Mārīte Vilcāne (mob. tel. 29537229), Andrejs Bondarevs (mob.29542353)

 

 1. Sacensību apbalvošanai piešķirtais finansējums – 480 EUR (četri simti astoņdesmit euro) no pašvaldības pamatbudžeta un 240 EUR (divi simti euro) Līvānu novada vieglatlētikas klubam ziedotie sponsoru līdzekļi.
 2. Sacensību dalībnieki un distance:

7.1. Skrējienā startē visu vecumu sportisti, kas sadalīti vecuma grupās. Ikviens dalībnieks (sākot ar 2002. dz.g.), neatkarīgi no vecuma grupas un pēc brīvas izvēles, var piedalīties vienā no distancēm – 5,6 km vai 10 km, ja apbalvošana pa vecuma grupām izvēlētajā distancē nav paredzēta, dalībnieks var pretendēt uz apbalvošanu kopvērtējumā.

            Sacensības ir individuālas.

 

Nr.p.k. Vecuma grupas Distance Tautas skrējiens
1. 2012.g.dz. un jaunāki  zēni un meitenes 200 m
2. 2010.-2011.g.dz. zēni un meitenes 400 m
3. 2008.-2009. g. dz. zēni un meitenes 1500 m
4. 2006.-2007. g. dz. zēni un meitenes 1500 m
5. 2004.-2005. g. dz. zēni un meitenes 1500 m
6. 2002.-2003. g. dz. jaunieši un jaunietes 5,6 km
7. 2000.-2001. g. dz. juniori un juniores 10 km  

 

5,6 km

8. 1979.-1999. g.dz. vīrieši un sievietes 10 km
9. 1969.-1978. g. dz. veterāni un veterānes 10 km
10. 1959.-1968. g.dz. veterāni un 10 km
11. 1959.-1968. g.dz. veterānes 10 km
12. 1958. g.dz. un vecāki veterāni 10 km
13. 1958. g.dz. un vecākas veterānes 10 km
14. NŪJOŠANA (bez vecuma ierobežojumiem) 5,6 km &10km

*Dalībnieki sākot no 1500 m distances skries ar laika kontroles čipiem.

7.2. Skriešana notiks pa Līvānu pilsētas ielām. Skriešanas trases segums – asfalts. Reljefs – līdzens, ar nelieliem, lēzeniem kāpumiem atsevišķās vietās. Viena apļa garums no starta vietas līdz finišam – 5,6 km. 10km distanci ir jāveic divos apļos.

 

 1. Vērtēšana.

Veterāniem, sākot no 35+ vīriešiem un 30+ sievietēm vecuma grupas  (pēc vecuma WMA koeficienta) notiek Latvijas čempionāts 10 km šosejā. Novadu kausu iegūst komandas, kurās piedalās lielāks dalībnieku skaits. Viens dalībnieks dod tikai vienu ieskaiti.

 

 

 1. Apbalvošana.

9.1. Katras grupas uzvarētāji (sākot no 1500m) saņems Līvānu novada domes kausu, 1.-3. vietas ieguvēji – balvas. Uzvarētāji pamatdisciplīnā – 10 km skrējienā vīriešiem un 10 km skrējienā sievietēm – absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti ar sacensību rīkotāju naudas balvām:

 

Nr.p.k. Vieta Līvānu novada vieglatlētikas kluba naudas balva Līvānu novada domes naudas balva Kopā
vīrieši sievietes vīrieši sievietes vīrieši sievietes
1. 1. vieta 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR
2. 2. vieta 80 EUR 80 EUR 80 EUR 80 EUR
3. 3. vieta 60 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR
4. 4. vieta 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
5. 5. vieta 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
6. 6. vieta 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR

 

Piezīme: naudas balvas tiks pārskaitītas piecu darba dienu laikā uz godalgoto vietu izcīnītāja norādīto bankas kontu.

            9.2. Godalgoto vietu ieguvēji veterāni – vīrieši un sievietes (pēc vecuma WMA koeficienta) saņems Latvijas čempionāta medaļas.

         9.3. Tautas skrējienā 5,6 km kopvērtējumā pirmās trīs vietas apbalvo ar balvām.

9.4. Visi finišētāji saņems medaļas.

9.5. Godalgoto vietu ieguvēji nūjotāji saņems balvas.

 

 1. Dalībnieku uzņemšana un dalības maksa.

10.1. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, jāsedz pašiem dalībniekiem vai komandējošajai organizācijai. Sacensību tiesāšanas, uzvarētāju apbalvošanas, ēdināšanas izdevumi tiek segti no JIC “Kvartāls” budžeta un Līvānu novada vieglatlētikas kluba un sponsoru līdzekļiem.

10.2. Dalības maksa dalībniekiem 1500 m distancē, kas pieteikušies līdz 16. novembrim noteikta 3,00 EUR (trīs euro), dalībniekiem 5,6 km distancē- 5,00 EUR (pieci euro), dalībniekiem 10 km distancē – 10,00 EUR (desmit euro). Tiem, kas pieteikušies pēc 16. novembra – 15,00 EUR (piecpadsmit euro).

10.3. No dalības maksas atbrīvoti visi Līvānu novada sportisti.

10.4. Dalības maksa jāpārskaita sacensību organizatoriem līdz 2018. gada 16. novembrim. Veicot pārskaitījumu jānorāda distance, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads.

REKVIZĪTI:

Biedrība “Līvānu novada vieglatlētikas klubs”

Reģ. 40008062812

Jurid.adrese: Lāčplēša 28, Līvāni, LV-5316

Banka: AS “Citadele banka”

Konta numurs: LV58PARX0013295160001

 

10.5. Dalības maksā ietilpst: dalībnieka numurs, laika ņemšanas čipa īre, piemiņas medaļa KATRAM finišējušajam dalībniekam, apkalpojošais personāls, distances nodrošināšana, sacensību apdrošināšana, finišā  tēja ar cepumiem un „spēka biezputra”.

 

 1. Pieteikumu iesniegšana.

11.1. Pieteikumi startam 16. novembrī iesniedzami līdz plkst. 24:00 elektroniski mājas lapā: www.livani.lv, www.athletics.lv (sadaļā Biedru kalendārs) vai izmantojot tiešsaisti: https://docs.google.com/forms/d/1AbVVIOS9Du9XIk8Ejwph3YyJDGCB_4Bd2lYJ4FOI4Uo/edit?usp=sharing.

Izņēmuma gadījumā pieteikumu var iesniegt sacensību vietā līdz plkst. 10:00.

 

            11.2. Dalībnieki ar parakstu apliecina, ka personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.

11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

  
Atzīmēt piedalīšanos VSK Noskriet kalendārā, var tikai VSK Noskrien biedri. Bet ja tu tāds neesi, tad vari par tādu kļūt.

VSK Noskrien - galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet.
VSK Noskrien biedri kas piedalās
Skrējējs
DS93 piedalās
Jōņs piedalās
anikka piedalās
Alice piedalās
Rai tis piedalās
kmamedova piedalās
JERO piedalās
Chuncha piedalās
EduardsRu varbūt piedalās
bondar piedalās
Špicka piedalās
KarlisIelejs piedalās
rmamedov piedalās
aicis piedalās
Prestons piedalās

Piedalās - 14

Varbūt piedalās - 1

26 komentāri rakstam 3. Līvenhofas skrējiens

 • DS93 DS93

  Šogad Līvenhofas skrējiena ietvaros notiks Latvijas Čempionāts veterāniem (>30 g. sievietēm un >35 g.vīriešiem) 10km skrējienā!!!

 • Andulis

  Tad jau pieliekam šeit pie notikuma veidiem arī “valsts čempionāts”.

  * Tiesa, rodas tad jautājums par šo 10 kilometru precizitāti. Varbūt trase pat ir sertificēta?

  ** LVS kalendārs par šādu veterānu čempionātu neko nezina; bet tas gan laikam nav rādītājs? ;)

  *** Nemanu šādu čempionātu starp sporta veterānu (LSVS) sacensībām…

  **** … un arī, konkrētāk, vieglatlētikas veterānu (LVVA) lapā. (Tur gan ir Līvenhofas nolikums, kurā lasām teikumu par čempionātu. Vai ar to pietiek?)

 • Skrējienu organizē Līvānu novada dome un Līvanu novada vieglatlētikas klubs, pasludinot to par valsts čempionātu veterāniem( vērtē pēc interpolētiem WMA koeficientiem, kā vairumā LVVA sacensību). Trase nav sertificēta. Medaļas gādā organizatori.LVS, LSVS vai LVVA ar šo skrējienu nav nekāda sakara.

 • Andulis

  Paldies, apmēram tad skaidrs. Viss pašu rokām, bez “augstāku” orgānu iejaukšanās :)

  Man, kā kašķīgam tipam, nez kāpēc likās – būtu labi, ja kāds pieskatītu visus veterānu čempionātus valstī, publicētu to kalendāru, un tā… Laikam šādai funkcijai atbilstošākā organizācija būtu LVVA? Vismaz, ja runājam par vieglatlētikas disciplīnām.

  Tikpat labi gan var uzskatīt tieši pretēji: neko nevajag pieskatīt. Katrs rīko un reklamē sacensības un čempionātus, kādus grib un var.

  Nezinu, kā ir pareizāk :)

  Līvānu novada vieglatlēti un pašvaldība, protams, ir malači! Neatkarīgi no sacensību statusa.

 • IlzeP IlzeP

  Bet ko tad nozīmē čempionāts, turklāt valsts, un ar ko atšķiras no citām sacensībām?

 • Inga_K Inga_K

  Mani 5 centi – vai man aplami liekas, ka tā tomēr nevar – izdomāju, un piekabinu sacensībām valsts čempionāta nosaukumu? Nav žēl, bet kaut kā nešķiet pareizi. Un noteikt čempionu nesertificētā trasē – tiešām? Tas ir korekti?

 • Trakais Trakais

  Nav skaidrs kāpēc LČ 10 km šosejā veterāniem nevarēja notikt Piltenes skrējiena ietvaros. Šim LČ nav nekāda sakara ar LVS, LSVS, LVVA? Ja tā, tad šovakar manā treniņā notiks LČ 5 km šosejā veterāniem. Es zinu, kurš būs čempions.

 • mtiger mtiger

  Sveiciens v-dienā, čempion! Ceru, Tev kāds medaļu arī iedos? :)

 • Jānim ir taisnība daļēji.. Trase nav sertificēta un neviena no asociācijām finansiāli nepiedalās čempionāta organizēšanā! Čempionāta norise saskaņota ar LVVA (mājaslapā ir ievietota informācija un nolikums)

 • DS93 DS93

  Pagājušogad Tukumā notika LČ 5km šosejā un trase nebija sertificēta. Šogad LČ 50 un 100km notiks Valkā un trase būs nedaudz garākā par 50 un 100km. Tāpēc pilnīgi noteikti oficiālā trases sertificēšana NAV obligāts nosacījums LČ rīkošanai.

  Manā skatījumā, vismaz šogad, var neizmantot J.Beļinska trases sertificēšanas pakalpojumus dažu iemeslu dēļ:
  1)Kaut arī IAAF atzīst šo disciplīnu, apkopo sezonas rezultātus un reģistrē pasaules rekordus , LVS un LVVA majaslapā nav infromacijas par Latvijas rekordiem un sezonas labākajiem rezultātiem šajā distancē. Tas nozīmē, ka Valsts rekordi 10km, vismaz pagaidām,netiek fiksēti vispār.
  2) Skrējiens, dalībnieku skaita ziņā, samērā mazs un nevar palielīties ar lielu budžetu.
  3)Jebkurā gadījumā trase tiks rūpīgi izmērīta ar dažādām mērierīcēm. ,ievērojot visus mērīšanas noteikumus. Dalībniekiem būs iespēja iegūt visnotaļ objektīvu rezultātu 10km skrējienā.
  Trasē ideāli piemērota labiem rezultātiem – līdzena ,bez 180° pagriezieniem un asiem līkumiem ,labs asfalts. Gaidīsim jūs ciemos! :)

 • GeT_RiGhT

  LVS lapā ir sezonas labākie rezultāti – https://athletics.lv/lv/stats?discipline=42&date-from=2018-01-01&date-to=2018-10-24&gender=&country=LVA&limit=50&athlete-limit=1&fields=iaaf_points%2Cdate_of_birth%2Cevent
  Prokopčukas 10km rekords ir fiksēts, citi nē, bet vai nepieciešams, ja ir jau 10 000m?

 • Andulis

  Paldies autoriem par informatīvajiem komentāriem!

  GeT_RiGhT: 10 km “šosejā” (road race, road running) un 10 000 m stadionā (track) taču ir atsevišķas disciplīnas. Vai tad nav?

  IAAF rekordu sarakstos (vīr.) tās atrodamas, attiecīgi, iaaf.org/records/by-discipline/road-running/10-kilometres/outdoor/men
  un
  iaaf.org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/men.

  Līdz ar to – laikam gan “ir nepieciešams”.
  Apvienot varbūt varēs, ja IAAF tā nolems? :)

  Starp citu, arī tepat LVS lapā taču stadions ir atdalīts no “road”/šosejas. 2018. gada labākie rezultāti 10 000 metros (briesmīgi maz gan!) – ŠEIT.
  Kāpēc tad lai nefiksētu rekordus atsevišķi?

  P.S. Izrādās, ka teorētiski visus vecumgrupu (t.i., veterānu) rekordus arī var LVS jaunajā statistikas sistēmā uzrādīt. Līdz šim nebiju to ievērojis, paldies par izglītošanu :) Jācer, kādreiz tas arī notiks…

 • und und

  Ar tiem rekordiem LVSam iet grūti un dīvaini.

  2009. gadā bija teikts : (Latvijas vieglatlētikas izlases treneris Edvīns Krūms) – rekordi šajā distancē tiek fiksēti tikai kopš gada sākuma. “Līdz šim oficiāli rezultāti šajā distancē fiksēt netika, tas tiek darīts kopš šī gada sākuma, taču šo rezultātu var uzskatīt kā Latvijas rekordu.”

  Bet LVS lapā tādu rekordu nav – https://athletics.lv/lv/records?discipline=&discipline=0&date=2018-10-24&gender=1&type=2&venue_type=1,2&age_group=7 Toties ir dīvains un laikam mūžīgs rekords uz 20km, jo tādu maču mums nav un neviens pusmaratona laikā nefiksē atsevišķi.

 • Andulis

  Hehe, tas ir labais! 20 km rekordam šogad “apaļa” jubileja – 42 gadi. Ir cerības sasniegt 50 un vairāk :)

  Mači gan bija, vēl šajā gadsimtā, LSC rīkoja, pēdējais 2008. gadā. Tiesa, gluži rekordista Krūmiņa līmenī tajos neskrēja. Arī šur tur citur pasaulē LV pārstāvji ir startējuši.

  Ērtāk apskatāmi liekas http://skriesim.lv/statistics (Standartas disciplīnas: 20km; Sportista valsts: Latvija; pārējo var atstāt tukšu iesākumā.)

  LSC vadības maiņa (2007.), pusmaratonu uzvaras gājiens un “Skrien Latvija” seriāla rašanās (2011.), acīmredzot, pārvilka svītru 20 km šosejniekiem Latvijā…
  Jāteic, ka “Juglas apļu” krosa seriālā 20 kilometri gan nav bijuši. Kādreiz (pag. gadsimtā, 90. gados) bija 23 km. Tie 5 apļi, kas šajā gs. tur skaitījās kā 20 km, patiesībā ir knapi 18 km ;)

  Atvainojos par noklīšanu no tēmas :)

 • GeT_RiGhT

  Labi, tagad Žolnerovičam ir LR 10km – 29:55.90.
  10 000m ir ievadīti visi šogad skrietie rezultāti, kas ir zināmi un ir ar elektroniku.
  Jā, statistikas sistēmā var daudz darīt. Ja ir entuziasms reģistrēt veterānu rekordus vai jebko citu darīt – visas iespējas.

  Ar rekordiem nav ne grūti, ne dīvaini. Diezgan loģiski, ka nevar izdomāt, ka “davai, tagad vajag 5km iereģistrēt rekordu” un tad atfiltrēt pēdējo 70 gadu rezultātus, ja DB ir dati par pēdējiem 12 gadiem un nav zināms, vai tas aptver visus labākos rezultātus dotajā laika periodā, nemaz nerunājot par laika periodu pirms tam un to vai atbilstošajās sacensībās trase ir vai nav bijusi sertificēta.

  20km rekords izceļas uz pārējām disciplīnām kā nestandarts, bet rezultāts ir labāks gan par 10km rekordu, gan par pusmaratona rekordu.

 • Andulis

  Nu, redz – gluži vai dienas prieks: tapis (reģistrēts) jauns LR! Pateicoties LVS datu bāzes pavēlniekam + drusciņ arī komentētājiem noskrien.lv. Jādara tā biežāk, visiem kopā… :)

  Par to, ka maz datu pieejami: bet paši labākie sasniegumi, arī no senajiem laikiem, taču nav pilnīgi aizmirsti? Tā gribētos cerēt… T.i., ja nu pirms 40 vai 50 gadiem kāds būtu noskrējis ātrāk par rekorda godā šobrīd iekļuvušo rezultātu 29:55.90 – tad kaut kur LVS arhīvos šim faktam vajadzētu glabāties, vismaz papīriskā formātā? (Jā, pieļauju, ka nebūtu viegli atrast.)

  Ja tā nav… hmm, varbūt jāizsludina pietiekami ilgs laiks (1 gads?), kurā var pieteikties šie senie rekordisti (vai viņu audzēkņi, bērni, mazbērni), uzrādot attiecīgus dokumentus. Tad varētu jaunais (“pēdējo, neseno gadu”) rekords vēl uzlaboties :)

  Neko konkrētu nezinu, tikai fantazēju :)

 • Tajos laikos(60,70 daļēji 80 gadi) 10km šosejā, vīrieši sacensībās neskrēja. Skrēja stadionā 10000m.

 • DS93 DS93

  P.Krūmiņa rekordi stadionā (5000m – 14:27 un 10 000m – 29:40) – nav tik fenomenāli… 20km pa 58:53 pārāk ātri priekš tāda līmeņa skrējēja. No tas paaudzes uz tādu rezultātu bija spējīgs Hlistovs,Kairo,Gailis,Beinarovičs, bet noteikti ne Krumiņš. Sanāk P.Krūmiņš 20km bija spējīgs noskriet ātrāk nekā 10km.. ..nuuu mazticams.

 • Nu jau Pētera Krūmiņa rekords uz 20km ir izņemts no LVS datu bāzes:20km Pēteris Krūmiņš Pieaugušie Šoseja Viļņa 1976-04-30
  Pēc datuma spriežot leģendārais Pēteris Krūmiņš , šo rezultātu uzrādīja leģendārajā Trakai-Vilnius skrējienā. 20 km distance sākās no Lentvarisa. Starta vieta atradās krietni augstāk vjl. nekā finišs Vinģa parkā estrādē. Pats esmu skrējis 20km šajos mačos , un labi atceros garo noskrējienu pirms Viļņas. Varbūt arī ceļavējš palīdzēja, jo valdoši vēji pūš no rietumiem. Tas attiecas arī uz 30km distanci, šajos pat mačos.

 • und und

  @GeT_RiGhT – es negribēju kādu aizvainot, par dīvainību es domāju, ka LVS 2009. gadā saka ka reģistrēs 10km rekordus bet līdz šodienai nereģistrēja. Tikai šodien es redzu 10km rekordus (https://athletics.lv/lv/records?discipline=&discipline=0&date=2018-10-25&gender=1&type=2&venue_type=1,2&age_group=7).

  Latvijas visu laiku labākie.docx fails pēdējo reizi bija atjaunots 2016 gadā. Drīz jau 2019. Tie TOP10 arī ir svarīgi un interesanti. Un ļoti bieži mainās. Par šo domāju kā grūti iet.

  Jābūt kaut kādai sistēmai. Tagad redzu ka LVS rekordi ir gandrīz tādi pati kā European-Athletics – 10km, pusmaratons un maratons, 5km nav, toties ir 20km. Ļoti labi. IAAF lapa reģistrē 5, 15, 20, 25, 30, kā labākos sasniegumus, šīm distancēm nav WORLD RECORDS, ir AREA RECORD un WORLD LEAD. Toties IAAF reģistrē 20.000m un pat 30.000 kā world record. Kur tādus vispār skrien, es nezinu. Vēl interesants moments, ka European Athletics nereģistrē rekordu uz 1000m.

  – gribētos redzēt 10km top 10
  – gribēt lai uz 5km arī ir vismaz top10 (labākie sasniegumi). Bet pilnīgi saprotu ka tas ir ļoti grūti izdarāms, jāseko kur trase ir sertificēta kur nē, tas pats attiecas uz 10km.
  – gribētos lai LVS kaut kā palīdzētu SL un TET maratonam ieviest tādas distancēs, jo pagaidām nav daudz vietu kur tādas vispār notiek (sertificētas)
  – Krūmiņa rekords, visu cieņu protams, bet vai tur trase bija korekti samērīta? Bet tā un tā diezgan neloģiski turēt šo rekordu. Laikam vajag ievietot kaut kāda arhīva. Jo, ka jau teicu, sen jau nekur tādi mači nenotiek. Vai arī iztaisīt to kā “labāku sasniegumu” un reģistrēt top 10.

 • No visiem Livenhofas skrējiena dalībniekiem .xls failā, ir izfiltrēti 10km distances dalībnieki.Sievietes un vīrieši ir atsevišķās lapās. Dalībnieki sakārtoti sākot no vecākā. Zaļš fons ir veterāniem.
  Fails atrodas LVVA mājas lapā.Saite uz failu: http://www.lvva.lv/nolikumi/18/livenhofa/livenhofa.xls

 • 10km distances skrējēji, veterāni uz 16. novembra vakaru.
  Gandrīz visi nopietnie spēlētāji ir reģistrējušies.

  Veterānu saraksts:http://www.lvva.lv/nolikumi/18/livenhofa/livenhofa_veterani.xlsx
  Veterāņu saraksts:http://www.lvva.lv/nolikumi/18/livenhofa/livenhofa_veteranes.xlsx

 • http://www.lvva.lv/news.php
  publicēti Livenhofas 10km skrējiena rezultāti veterāniem.

 • Chuncha Chuncha

  Bija lielisks skrējiens un super forša trase :)

Komentēt

  

  

  

Pievienotais komentārs var uzreiz neparādīties. Nevajag dubultā.