Biedriem

27. septembris 07:00

37. Spartatlons (27.-28. septembris)


Vieta: , ,
Notikums: ,
Distance:

Mājas lapa: 37. Spartatlons (27.-28. septembris)

Vieta, kur latviešiem aizbraukt un finišēt.
Visi, kam ir izpildīts loterijai atbilstošs normatīvs, var pieteikties.

Nolikums mājaslapā: http://www.spartathlon.gr/en/registration-en.html

1. Tiesības pieteikties.

18 gadi, laba veselība, pietiekami apmācīts (trenēts :) ).

2. Kvalificējošas sacensības un sniegumi.

Lai reģistrētos Spartathlon 2019 loterijai, skrējējiem jābūt izpildītam vismaz 1 no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem gados: 2017., 2018. vai (līdz 25. februārim) 2019.

INTERNATIONAL RACES
a) Finish a 100-km race within 10:00 hours (men) or 10:30 hours (women).
b) Cover a 120 km (men) or 110 km distance (women) in a 12-hour race.
c) Finish a 100-mile race in 21:00 hours (men) or 22:00 hours (women).
d) Finish Western States 100-Mile Endurance Run, within 24:00 hours (men) or 25:00 hours (women).
e) Cover at least 180 km (men) or 170 km (women) in a 24-hour race.
f) Finish a non-stop 200-220 km race within 29:00 hours (men) or 30:00 hours (women).
g) Finish UltraBalaton (221 km) in 31:00 hours (men) or 32:00 hours (women)
h) Finish a longer than 220 km non-stop race within 36:00 hours (men) or 37:00 hours (women).
i) Finish Badwater race within 39:00 hours (men) or 40:00 hours (women).
j) Finish Grand Union Canal Race within 34:00 hours (men) or 35:00 hours (women).
k) Finish Sakura Michi 250-km race in 36:00 hours
l) Finish Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250-km race within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women).
m) Cover a distance of at least 280 km (men) or 260 km (women) in a 48-hour race.

RACES IN GREECE
a) Finish Spartathlon race within 36:00 hours.
b) Finish Olympian Race Nemea-Olympia within 28:00 hours.
c) Finish Euchidios Athlos 107, 5 km within 12:30 hours (men) or 13:00 hours (women).
d) Finish Euchidios Hyperathlos 215 km within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
e) Finish “ROUT” Rodopi Advendurun 100-mile race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
f) Finish Dolichos Race Delphi-Olympia 255 km within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women).
g) Finish VFUT Paranesti 100 miles race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
h) Finish Dromos Athanaton 142 km race within 18:00 hours (men) or 19:00 hours (women).

3. Pierādījums par tiesībām.

Lai pieteikums tiktu pieņemts, dalībniekam jāizpilda vismaz viens no augšminētajiem kritērijiem oficiālā nepārtrauktā sacīkstē, kuras rezultāti ir pieejami tiešsaistē organizatora mājaslapā, kaut kādā vieglatlētikas vietnē, vai DUV (“vācu pornolapā”). Hipersaite jāpievieno pieteikuma veidlapā.

*svarīgi:
a) Mākslīgi radīti apliecinājumi no organizatoriem vai laika ņemšanas kompānijām par atsevišķu atlētu splitu laikiem netiks akceptēti. Lai spliti tiktu pieņemti, tiem jābūt fiksētiem un oficiāli publicētiem tiešsaistē par visiem attiecīgo sacensību dalībniekiem.
b) kvalificējošam sniegumam jābūt sasniegtam sacīkstē ar vismaz 5 finišētājiem.
c) Sniegumi, kas uzrādīti atšķirīgās sacīkstēs / distancēs / pasākumos, kā 2. punktā nosauktie, netiks pieņemti, pat ja tie ir grūtāk sasniedzami.

4. Reģistrācijas periods.
20.01.2019. – 25.02.2019
*ņemt vērā:
Kurš ātrāk reģistrējas, negūst nekādas priekšrocības.

5. Pieteikšanās process.
Pieteikšanās periodā pretendentiem jāiesniedz fails ar hipersaitēm uz kvalificējošiem rezultātiem. Kad pieteikšanās periods būs beidzies, ISA (International Spartathlon Association) izskatīs visus pieteikumus un atmetīs tos, kuri neatbildīs kritērijiem. Kvalificējošu  pieteikumu skaits nevar pārsniegt 390. Ja būs (būs) vairāk, tad tiks rīkots vēl papildus pieteikumu izskatīšanas raunds:

a) Skrējēji, kas kritērijus pārspēj par 20%, tiek uzskatīti par kvalificētiem un uzņemti automātiski.
SVARĪGI: No 2020. gada automātiskai kvalifikācijai būs nepieciešams normatīvu pārspēt par  25%.
b) Ja šajā procesā (a)) tiek pārsniegta nācijas kvota (sk. 12. punktu), 25 dalībnieki no nācijas tiek izvēlēti loterijā, neizvēlētie tiek ielikti nācijas gaidīšanas sarakstā. Latviešiem tas pagaidām vēl nedraud.
c) Skrējēji ar 10 Spartatlona finišiem tiek uzņemti automātiski (Pirmā raunda kritērijam tāpat jābūt izpildītam).
d) Nācijas vienīgais pārstāvis tiek uzņemts automātiski, ja atbilst kritērijiem.
e) Pārējie dalībnieki tiek izvēlēti loterijā, lai sasniegtu 390 dalībnieku limitu. Kad 390 dalībnieki ir izvēlēti, tālākie tiek salozēti gaidīšanas sarakstā.
Publiski pieejama loterija notiks 6. martā plkst. 17:30 (Amalia Hotel Atēnās). Pēc tam varēs domāt, vajag skriet, vai šogad vēl nē.
Kvalificēti skrējēji, kuri netika izlozēti 2018. gadā, šā gada loterijā piedalās ar divām lozēm. (Kritērijiem tāpat jābūt izpildītiem un atbilstošam pieteikumam iesniegtam.) Gadījumā, ja neizlozē arī šogad, tad nākošgad jau ir četras lozes.
Dalībnieki, kam, vienalga kādu iemeslu dēļ, nākas atteikties no dalības, nākamā gadā startē ar tikai 1 lozi.
f) ISA patur tiesības automātiski uzņemt vēl 10 dalībniekus virs skaitļa 390.
Dalībnieku un gaidīšanas saraksti tiks publicēti Spartathlon.gr vietnē pēc izlozes.
Izvēlētie dalībnieki e-pastā saņems paziņojumu ar iekļautu lūgumu aizpildīt pieteikuma veidlapu.
Pretendenti, kas neparādās ne dalībnieku, ne gaidīšanas sarakstos, netika uzņemti.

Izvēlētajiem skrējējiem, lai pabeigtu reģistrāciju, līdz 2019. gada 15. maijam (iepriekš bija 20. aprīlis), tiešsaistē jāaizpilda pieteikuma veidlapa, iekļaujot nesenu pases foto, kā arī atbalstītājus / komandu.
Dalības apmaksa jāveic līdz 2019. gada 20. jūnijam (iepriekš bija 20. maijs). Kad izvēlētais dalībnieks būs izpildījis augstāk minētās prasības, viņa/viņas vārds un dalībnieka numurs tiks publicēts Spartathlon.gr vietnē (menu RESULTS-Participants). Tas ir pēdējais apliecinājums dalībai sacīkstē.
Nespējot termiņos aizpildīt anketu, vai apmaksāt dalību, skrējējs tiek nekavējoties diskvalificēts un tiek pieaicināts nākamais dalībnieks no gaidīšanas saraksta (Aiz ausīm pievilkts info – pērn biju reģistrējies, bet traumas dēļ dalību neapmaksāju – bija jautājošs e-pasts, ka neesmu paspējis samaksāt – tātad uzreiz neizmet.).

Apmaksa par atbalstītājiem, komandu jāveic līdz 2019. gada 10. augustam. Pretējā gadījumā to dalība tiks anulēta.

6. Dalības maksa
Spartathlon 2019 dalības maksa ir 600 EUR. Tā pārskaitāma uz International Spartathlon Association bankas kontu (sk. mājaslapā). Dalības maksā iekļauta dalība sacīkstē, ar sacīksti saistīti transporta pārvadājumi, pirms, pēc un pašā sacīkstes laikā un dalība apbalvošanas pasākumā.
ISA nodrošina dalībniekiem pilnas pansijas uzturēšanos sešas dienas Atēnās un Spartā no 25. septembra (ierašanās) līdz 1. oktobrim (viesnīcas pamešana) izraudzītās viesnīcās bez papildus samaksas.
Izmaksām atbalstītāju komandai ir 4 opcijas:
a) DALĪBAS paka EUR 60 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju. Papildus 20 EUR jāpiemaksā par dalību apbalvošanas ballītē.
b) PAMATA paka EUR 180 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju, pilnas pansijas uzturēšanos Spartā uz vienu vai 2 naktīm (27., 28. sept,) un dalību apbalvošanas ballītē.
c) EXTRA paka EUR 600 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju, pilnas pansijas uzturēšanos Spartā uz vienu vai 2 naktīm (27., 28. sept.), pilnas pansijas uzturēšanos Atēnās līdz 4 naktīm (25.,26., 29., 30. sept.) un dalību apbalvošanas ballītē.

7. Atrunas.
sk. mājaslapā

8. Personas datu izmantošana.
sk. mājaslapā

9. Pasākuma atcelšana – nespēja sarīkot Spartathlon 2019 sacīksti.
Ja pasākumu atceļ vai nevar sarīkot no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ (laika apstākļi, streiki, ceļu blokādes, valdības noteikumi utt.), dalībnieki piekrīt, ka nekādas atmaksas, kompensācijas nebūs.

10. Medicīnas izziņa (MEDICAL CERTIFICATE).
a) Ārsta izziņas par labu veselības stāvokli iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums, kas katram dalībniekam jāizpilda. Bez šādas izziņas neviens skrējējs pie starta pielaists netiks.
b) Ārsta izziņām ir jāsatur Ārsta vārds, adrese, zīmogs un apliecinājums, ka atlēts ir spējīgs piedalīties Spartathlon 246 km sacīkstē. Izziņai ar atzīmi tieši Spartathlon sacīkstei jābūt izdotai ne agrāk kā 3 mēnešus pirms starta.

11. Dalības atcelšana.
Atceļot dalību, netiek veikta nekāda atmaksa ne par dalībnieku, ne atbalstītājiem. (Ja ar “roll-over” ir domāta pārreģistrācija uz citu dalībnieku, tad arī tam nebūs būt.)

12. Nāciju kvotas
Sakarā ar lielo pieteikumu skaitu, lai saglabātu nāciju dažādību, ISA uzliek sekojošas kvotas dalībniekiem:
Grieķija: 60, Japāna: 50 (bija 60), Vācija: 30 (bija 35), Latvija (un jebkura cita nācija): 25.

 


 • DUV (visi gadi)
 • Dalībnieku saraksts 7.03.  (automātiski uzņemtie + loterijas veiksminieki, taču bez Japānas pārstāvjiem; tas vēl nav gala variants!)       un       gaidīšanas saraksts (8.03. atjaunināts 6.07.)
  
Atzīmēt piedalīšanos VSK Noskriet kalendārā, var tikai VSK Noskrien biedri. Bet ja tu tāds neesi, tad vari par tādu kļūt.

VSK Noskrien - galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet.
VSK Noskrien biedri kas piedalās
Skrējējs
matiss sekoju līdzi
cumulus sekoju līdzi
Nix65 sekoju līdzi
guncha sekoju līdzi
Lielkuilis piedalās
sigita piedalās
VP13 piedalās
Lauris sekoju līdzi
Inta Amoliņa sekoju līdzi
Rozamunde sekoju līdzi

Piedalās - 3

Seko līdzi - 7

71 komentāri rakstam 37. Spartatlons (27.-28. septembris)

 • Lielkuilis

  Ieliku šā gada notikumu.
  Pamainījušās dažas lietas:
  1) Palielināts domāšanas laiks tiem, kas būs iekļuvuši dalībnieku sarakstā tagad 15. maijs – iepriekš termiņš bija 20. aprīlis. Attiecīgi apmaksas termiņš 20. junijs (iepriekš. 20 maijs.)
  2) Lielo nāciju kvotas: Japānai ir 50, nevis 60, Vācijai ir 30, nevis 35.
  3) 2020. gadā automātiskai kvalifikācijai vajadzēs kritēriju pārspēt par 25% līdzšinējo 20% vietā!

  Aicinājums tiem, kam ir tie 20%, bet ar 25% varētu būt pagrūti…

  P.S. Ja nav derīga rezultāta, tad vēl var paspēt izpildīt līdz 25. februārim.

 • sigita sigita

  Tās divas izlozes uz 2019.gadu tik jauc galvu un rada nemieru :)))

 • guncha guncha

  Sigita, nu šogad gan 100% būsi sarakstos, es varu paļauties tikai uz negaidītu veiksmi un iepriekšējo gadu nopelniem.

 • Lielkuilis

  Nu, brālīši, māsiņas, kurš jau ir pieteicies?
  Es gatavojos piedalīties – vismaz kā pērn, ja pie skriešanas netikšu.

 • Lielkuilis

  Uzzināju vienu, kas šovakar pieteikšoties.
  … beidzas ar “o”

 • Nav slikta doma pēc 5 gadiem atgriezties trasē
  Pirmajā dienā bijuši 250 pieteikumi

 • Lielkuilis

  Tas ir cits “o”.
  Arī ir jau skrējis 200+.

 • Andulis

  Ultrataka varētu to “savu” (Matīsa minēto) pieredzējušo spartatlonistu pa kluso piereģistrēt… :D

  Lai brauc atkal un mačojas ar Lielkuiļa nometnes pārstāvi ;) Ja būs abi iekļuvuši.

 • Lielkuilis

  Spartatlona kārotāji ir zināmi.
  No Latvijas
  Gunārs, Pēteris, Didzis, Vilnis, Sigita, Matīss.
  No Igaunijas:
  Priit Valk
  No Lietuvas:
  Tomas Prysmantas

 • Andulis

  Interesanti, ka Vladimir Stamburskiy šoreiz vēlas pārstāvēt Krieviju. ITRA un DUV profili gan kā Latvijas skrējējam.
  (Nepazīstu viņu, neko tuvāk nezinu.)

 • Andulis

  Laikam kopā tikai 703 kārotāji? (Zīmīgs skaitlis! :)
  Labojiet, ja kļūdos.

  (Pieņemot, ka pirmajā kolonnā tie ID ir pēc kārtas visi, nav neviens izlaists.)

 • Cik nu kārotājs, drīzāk funkcijas atbalsta komandā un tempa turēšanā. Bet visu izšķirs loterija ;)

 • Andulis

  Tempa turētājiem uz 30:00 vai 35:00 vajadzētu pasākumā būt pieprasītiem un iecienītiem. Varbūt orgi tāpēc palaidīs bez loterijas :) Un iedos balonus :)

 • Edgars Simanovičs Edgars Simanovičs

  Lai visiem veiksmīgs sagatavošanās periods. ;)

 • Lielkuilis

  APPLICATIONS STATISTICS 2019
  (Figures do not include 50 expected Japanese runners)

  1. Total applications 705 (2018 : 645)

  Ladies : 107 (15% : Highest percentage ever)

  2. TOP TEN COUNTRIES. Number of applications (Women)
  Hellas(Greece) 130(7)
  U,K. 60(5)
  Hungary 58(8)
  Italia 53(9)
  Germany 38(4)
  U.S.A. 32(8)
  Czech republic 26(4)
  Poland 23(1)
  France 21(1)
  Sweden 20(8)

  3. Auto qualifications : 130
  Veterans (autoqualified) : at least 10 completions in the past : 7
  Applications without any prerequisite : 28

  4. Quadruple lots (years 2017, 2018, 2019) : 6

  5. Double lots (years 2018, 2019) : 102

 • Aprunājos ar Exceli un pēc mana matemātiskā vienādojuma sanāk, ka trešdien veiksme loterijā uzsmaidīs 31% (~1/3). Otrgadniekiem – 53% (1/2), trešgadniekiem 77% (3/4). Laba loterija būtu starta sarakstā vairāk nekā divi no sešiem mūsējiem.

 • Lielkuilis

  Sigita un Vilnis ir iekšā.
  Gaidītāji parādīšoties tuvākajās dienās.

 • Hiēna Hiēna

  Jau gaidu septembra trilleri :)

 • Jā, ģimenes apstākļu dēļ šogad pārtrūks SKM x10 sērija. Tiesa, bija tikai 16% varbūtība par labu Siguldai septembra beigās. Ja spēlētu ķegļus, tad vairāk punktu būtu tikai Trakais, jo pirmos 2 gadus man būtu spare (satelīts), pēc tam 8 strike (pilnais).

 • Waiting liste bez pārsteigumiem, jo matemātika nedeva mūsējiem diži lielākas cerības par 2 dalībniekiem startā.

 • Lielkuilis

  Tātad vēsturei gaidīšanas saraksts:
  199. Matīss,
  203. Pēteris,
  219. Didzis,
  253. Gunārs.

  Pirmie divi gatavojas supportēt…

 • Lielkuilis

  24h automāts turpmāk…
  kungiem: 225 km
  dāmām: 212.5km

 • Vajadzētu Latvijai savu Spartatlona nolikumu ar punktu, ka pirmie divi aiz strīpas palikušie brauc supportēt ;)

 • Nepagāja ne 2 nedēļas un 14 jau atteikušies no starta. Līdz jūnijam vēl kāds bariņš atkritīs,tad jau bilde būs skaidrāka

 • guncha guncha

  …vēl vajadzētu kādiem 200 atteikties un es arī brauktu uz Grieķiju :-)

 • Zinātnisks raksts, kurā salīdzināts Spartatlons ar Badwater

  https://extremephysiolmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/2046-7648-2-15

  Secinājumi, abi vienādi un katram sava odziņa. Skatoties globusā no Latvijas leņķa, parocīgāks un daudzkārt lētāka monstru ballīte sanāk demokrātijas šūpulī Grieķijā

 • Inta Amoliņa Inta Amoliņa

  Oi! Turēšu īkšķus!

 • sigita sigita

  Jā … kaut kā ātri tas septembris pienāca …

 • Hiēna Hiēna

  Nu forši, drīz varēs atkal 2 dienas dīdīties pie ekrāna :)

 • Hiēna Hiēna

  Izlasīju kvalificēšanos noteikumus loterijai: b) Cover a 120 km (men) or 110 km distance (women) in a 12-hour race. Slava bogu, ka man tur tikai 104,5 kiļi sanāca! :D :D :D

 • Nix65 Nix65

  Man jau liekas, ja grib tur finišēt, tad labāk kvalificēties ar >100km vai 12h ;)

 • Hiēna Hiēna

  Man jau arī tā liekas. Ātrāk par 10:30 sotaks man ir bijis. Tajās 12h gandrīz sanācis (ja būtu mērķis sasniegt tos vajadzīgos kilometrus, tad būtu). Kaut kā nešķiet, ka ar to pietiek, lai finišētu Spartatlonā.

 • Andulis

  Varētu skaidrot/tulkot/interpretēt, ka:
  spēja izpildīt a) vai b) kritērijus gan ir absolūti nepieciešama, bet vēl NAV pietiekama, lai finišētu.

  Citiem vārdiem, minēto 100 km vai 12 h normatīvu izpilde gan dod nelielu CERĪBU uz finišu Spartatlonā (*), bet nebūt NEGARANTĒ to ;)

  * cerību, ka tas vispār varētu būt pa spēkam tuvākajos (2-3?) gados, ja uzliktu kā mērķi…

 • Hiēna Hiēna

  Vai tad nav ļauni dot tādas veltas cerības? :D

 • Lielkuilis

  Ja var izpildīt kvalifikāciju, tad viss ir galvā, lai varētu arī finišēt.

 • sigita sigita

  Pēter, es tieši uz to, ka “viss ir galvā”, ceru :))

 • bro bro

  Esot startējuši, linkā zemāk pāris video:
  https://twitter.com/hashtag/Spartathlon?src=hashtag_click

  Dzīvie rezultāti šeit, bet tikai pēc dalībnieka nr.:
  https://www.spartathlon.gr/en/live-data-en.html

 • Hiēna Hiēna

  Dzīvā sekošana ir uzkārusies. Matīs, ik pa laikam uzraksti, kā tur mūsējiem iet!

 • Andulis

  Dzīvā sekošana šobrīd strādā. Līderis sasniedzis CP25 (91 km):

  1. Bitter Zach 127 U.S.A Male 27/09/2019 14:39:55

 • Andulis

  Sekotāji:

  2. Itagaki Tatsuya 201 Japan Male 27/09/2019 14:41:33
  3. Tamás Bódis 367 Hungary Male 27/09/2019 14:41:54

 • Andulis

  Tikmēr nopriecājos par ainu CP18 (65.1 km):

  74. Pleite Vilnis 70 Latvia Male 27/09/2019 13:57:30

  182. Karnazes Konstantine Dean 323 U.S.A Male 27/09/2019 14:23:43

  Sigitu gan tur nerāda… kaut pirms brīža Matīss ielika video ar viņu – jau no nākošā? KP (kur esot 69,9 km)…?

 • Andulis

  Iespējams tomēr, ka dzīvā sekošana strādā tikai daļēji :(
  CP18 vairāk par pirmajiem 192 negrib rādīt… un iespējams, ka Sigitu “izlaiduši” kaut kādā viltīgā veidā :o
  .
  .
  Lai kā arī nebūtu, šobrīd viņa jau tikusi līdz CP22 (80 vai 81 km, kā nu kur ierakstīts):

  142. Vace Sigita 255 Latvia Female 27/09/2019 15:29:45

  Ja kontrolpūķi ir šeit redzamie, tad tas nozīmē, ka stunda rezervē. Nemaz nav slikti, jo šis, pirmais, ir ātrākais gabals… (Aizdomas, ka Matīss 2014. gadā ieradās drusku vēlāk šeit? :)

 • Andulis

  Īstenībā tā 142. pozīcija Sigitai ir gluži cienījama :)
  Jo tagad tikai aptvēru: kopskaits ir daudz lielāks! Ja var ticēt dzīvajai sekošanai, tad startā fiksēti veseli 376.
  .
  .
  Vilni vēl nerāda CP22, palikusi pusstunda viņam… Pašlaik 240 skrējēji laimīgi (vairāk vai mazāk) sasnieguši.

 • Andulis

  Ieradās! :) Viss kārtībā.

  249. Pleite Vilnis 70 Latvia Male 27/09/2019 16:02:12

 • Andulis

  Vēsturei – Top20 nedaudz tālāk (pēc 91 km).

  Status of Race in C/P 25:
  #No Full Name #No Country Sex Date/Time

  1 Bitter Zach 127 U.S.A Male 27/09/2019 14:39:55
  2 Itagaki Tatsuya 201 Japan Male 27/09/2019 14:41:33
  3 Tamás Bódis 367 Hungary Male 27/09/2019 14:41:54
  4 jimenez llorens juan maria 195 Spain Male 27/09/2019 14:51:07
  5 Beaumon Joris 143 Belgium Male 27/09/2019 14:51:42

  6 Fiol Soler Tolo 192 Spain Male 27/09/2019 14:52:38
  7 Brunner Radek 41 Czech Republic Male 27/09/2019 15:00:53
  8 Zoltán Csécsei 346 Hungary Male 27/09/2019 15:03:41
  9 Hammett Ian 75 United Kingdom Male 27/09/2019 15:11:43
  10 (1) Churaňová Radka 299 Czech Republic Female 27/09/2019 15:13:41

  11 (2) Masanova Irina 28 Russian Federation Female 27/09/2019 15:19:45
  12 Jackson Peter 154 United Kingdom Male 27/09/2019 15:21:36
  13 Regal Dani 375 Spain Male 27/09/2019 15:21:43
  14 Oliveira Joao 381 Portugal Male 27/09/2019 15:25:20
  15 Higgins Alastair 79 United Kingdom Male 27/09/2019 15:25:21

  16 Stavrev Vladimir 326 Bulgaria Male 27/09/2019 15:25:24
  17 (3) Lizak Marisa 297 U.S.A Female 27/09/2019 15:27:51
  18 Mavrogiannis Pavlos 365 Hellas Male 27/09/2019 15:27:54
  19 (4) Guler Mara 53 Romania Female 27/09/2019 15:28:17
  20 (5) Maraz Zsuzsanna 294 Hungary Female 27/09/2019 15:28:18

 • Andulis

  CP22 sasnieguši vismaz 306 (līdz 16:24:02).
  Gan jau vēl daži paspēja… kurus varbūt parādīs… bet izskatās, ka drīzāk nē…

  Citiem vārdiem, Sigita ir turpinātāju pirmajā pusē.

 • Andulis

  Līderu trijnieks tikuši līdz CP33 (116.8 km):

  1. Itagaki Tatsuya 201 Ιαπωνία Άρρεν 27/09/2019 17:09:58
  2. Tamás Bódis 367 Ουγγαρία Άρρεν 27/09/2019 17:10:30
  3. Bitter Zach 127 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης Άρρεν 27/09/2019 17:15:00

 • Andulis

  Tikmēr mūsējie atzīmējušies CP25 (91 km)!

  123. Vace Sigita 255 Latvia Female 27/09/2019 16:52:53
  243. Pleite Vilnis 70 Latvia Male 27/09/2019 17:37:52

  Pavisam šo kontrolpunktu sasnieguši jau 278.

 • Andulis

  Nu jau 298 cilvēki te ieradušies, svaigākais 18:03:34.

  Atzīmēšu, ka Sigita bijusi divdesmitā no dāmām.

 • Andulis

  Arī CP28 (100.1 km) paņemts!

  113. (20.) Vace Sigita 255 Latvia Female 27/09/2019 17:58:22

 • Andulis

  Vilnis pagaidām ievēro drošu distanci (minūtēs) – taču arī pamazām ceļas augstāk, ja vietas skatās.
  Pirms brīža nonācis CP28:

  222. Pleite Vilnis 70 Latvia Male 27/09/2019 18:47:36

  Pirmo simtnieku pieveikuši jau 262 normālie; svaigākais 19:03:36.

 • Andulis

  Abi latvieši pabijuši CP35 (Ancient Nemea, 123.3 km) – pusceļš veikts!
  Atstarpe tiek saglabāta, bet nu jau Vilnis manāmi augstākā pozīcijā. Arī jūtamāk attālinājies no kontrolpūķa (šeit tas ir 23:00:00).

  107. (17.) Vace Sigita 255 Latvia Female 27/09/2019 21:10:52
  184. Pleite Vilnis 70 Latvia Male 27/09/2019 22:01:55

 • Andulis

  Pirmo pusi kontrollaika ietvaros pieveica 264 jeb 70,2% no startējušajiem. Atbirums visai jūtams.

  Iepriekšējos trīs gados novērotais finišētāju rekordskaits laikam nedraud. Varētu, maksimums, kādi 200 tikt līdz galam tagad? Tas arī nav maz, protams…

  Pusdistances veicēju vidū ir 45 dāmas. Sigitas 17. pozīcija izskatās ļoti glīti, es pat teiktu – lieliski! :)

 • Andulis

  Dažas minūtes pēc pusnakts Sigita kā simtā sasniedz CP41 (143.1 km)!

  100. (18.) Vace Sigita 255 Latvia Female 28/09/2019 00:06:27

 • Andulis

  Uzdrīkstos minēt ka ASV slavenība Zach Bitter ir izstājies?

  CP38 bija pēdējais, kur viņš vēl redzams pirmajā trijniekā… bet līdz Sigitas sasniegtajam CP41 nav ticis (t.i., nav redzams starp pirmajiem >150).

 • Vilnim vēl nepilna pusstunda, lai parādītos serpentīna galā zem takas pie 159km. Iekš 2014.gada tur ierados ar 8minūšu rezervi. Visbīstamākā vietā trasē, kur aizmigt

 • Līderim vēl pusmaratons un teorētiska iespēja iekļauties 24h

 • Pirmais finišā, bet Sigitai 24h būs 180km, ņemot vērā karstumu un kalniņus. Lai arī pulkstenis lādējoties visu laiku nedzēš noskrieto, 180km varētu būt gana ticami

 • Inta Amoliņa Inta Amoliņa

  Sigitiņ, turies!

 • Andulis

  Līdz 7:30 kalnam pāri tikuši 218 dalībnieki. (Nestani, CP52, 171.5 km.) Sigita gandrīz precīzi pa vidu:

  111. (17.) Vace Sigita 255 Latvia Female 28/09/2019 05:38:50

  Laika rezerve drusku sarukusi, bet joprojām gana prāva. Nedaudz baidījos, ko šorīt ieraudzīšu – bet izskatās labi!

  ………………..

  Kamēr Nestani KP skatījos, tikmēr atskrējusi jau arī CP60 (Tegea, 195.3 km).

  103. (16.) Vace Sigita 255 Latvia Female 28/09/2019 09:09:04

  Atkal daži apdzīti un atjaunota pilnu 2 stundu rezerve!
  Vienkārši lauva – lielāka nekā finiša Leonīds :) Īsta “atēniete”! :)

  ………………..

  Vilnis laikam kalnā nav rāpies. Matīsa pieminētajā CP47/159 km nav fiksēts. Izskatās, šoreiz pieticis ar ~150 km. Jācer, ka viss kārtībā (veselība un tā…)

 • Ønske Ønske

  Andulis vienīgais zin vai kāda ir dūšīgāka par Sigitu… ir finišs.

 • Lielkuilis

  Vilnis esot iedzēris kafiju un, par spīti, sācis migt ciet kustībā esot.

 • Mošķis Mošķis

  apsveicu Sigitu & Ko ar lielisku panākumu! Mērķtiecība, nenormāls spīts un pacietība vienā veselā! Paldies, turēju īkšķus par smaidu finišā, ar gadiem atstrādāts un izkopts ;)

 • Šim pasākumam sekot līdzi bija liels pārdzīvojums, izrādās, ka pat Spartatlonā jeb SPAIŅATLONĀ ir Divplākšņu kontolpunkts, prieks bija skatīties ultrataka.lv reportāžas. Apsveicu Sigitu un viņas atbalsta komandu ar lielisko rezultātu.

 • Inta Amoliņa Inta Amoliņa

  Noņemu cepuri un paklanos! Sigita, apsveicu! Paldies par emocijām daudzu stundu garumā!

 • VP13

  Apsveicu Sigitu! Super!
  Manas problemas sakas vel pirms KP11 jeb 42 km – stipri parkarsu un pulsu nomierinat nekadi neizdevas. Talak jau kedes reakcija… viss beidzas praktiski aizmiegot skrienot. KP42 ari tas mokas beidzas. Butu jau izstajies pec 80 km, bet Peteris un Rita kautkada veida pielauza turpinat.
  Tads tas Spartatlons ir – nekadas zelastibas. Soreiz mani salauza gan fiziski, gan emocionali…

 • Inta Amoliņa Inta Amoliņa

  Kļūdas mūs tikai norūda un dod pieredzi, ko nevajag nākamreiz darīt. Lai citugad izdodas!

 • sigita sigita

  Nezinu, vai var ticēt visam, ko raksta prese :))), bet ja vēlies dzirdēt, ko es pati par to visu (Spartatlonu) domāju, atnāc nākamo ceturtdien, 17.oktobrī plkst.18:00 uz Smilšu ielu 6 (BlueOrange) un es nedaudz pastāstīšu.

  https://www.facebook.com/events/437032080499096/

Komentēt

  

  

  

Pievienotais komentārs var uzreiz neparādīties. Nevajag dubultā.