Biedriem

VSK Noskrien Facebook profils

24. septembris 07:00

38. Spartatlons (24.-25. septembris)


Vieta: , ,
Notikums: ,
Distance:

Mājas lapa: 38. Spartatlons (24.-25. septembris)

Vieta, kur latviešiem aizbraukt un finišēt.
Visi, kam ir izpildīts loterijai atbilstošs normatīvs, var pieteikties.

Pērnā, 2020. gada nolikums mājaslapā: http://www.spartathlon.gr/en/registration-en.html

1. Tiesības pieteikties.
18 gadi (vismaz starta dienā), laba veselība, pietiekami apmācīts (trenēts :) ).

2. Kvalificējošas sacensības un sniegumi.

Lai reģistrētos Spartathlon 2021 loterijai, skrējējiem jābūt izpildītam vismaz 1 no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem gados: 2019., 2020. vai (līdz 25. februārim) 2021.

 

INTERNATIONAL RACES
a) Finish a 100-km race within 10:00 hours (men) or 10:30 hours (women).
b) Cover at least 120 km (men) or 110 km (women)? in a 12-hour race.
c) Finish a 100-mile race in 21:00 hours (men) or 22:00 hours (women).
d) Finish Western States 100-Mile Endurance Run, within 24:00 hours (men) or 25:00 hours (women).
e) Cover at least 180 km (men) or 170 km (women) in a 24-hour race.
f) Finish a non-stop 200-220 km race within 29:00 hours (men) or 30:00 hours (women).
g) Finish UltraBalaton (221 km) in 31:00 hours (men) or 32:00 hours (women)
h) Finish a longer than 220 km non-stop race within 36:00 hours (men) or 37:00 hours (women).
i) Finish Badwater race within 39:00 hours (men) or 40:00 hours (women).
j) Finish Grand Union Canal Race within 34:00 hours (men) or 35:00 hours (women).
k) Finish Sakura Michi 250-km race in 36:00 hours
l) Finish Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250-km race within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women).
m) Cover a distance of at least 280 km (men) or 260 km (women) in a 48-hour race.

Uzmanību! No 2021. gada skrējieni zem 120 km vairs neder, lai kvalificētos Spartatlonam.

RACES IN GREECE
a) Finish Spartathlon race within 36:00 hours.
b) Finish Olympian Race Nemea-Olympia within 27:00 hours (men) or 28:00 hours (women).
c) Finish Eychidios Hyperathlos 215 km within 33:hours (men) or 34:00 hours (women).
d) …..
e) Finish “ROUT” Rodopi Advendurun 100-mile race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
f) Finish Dolichos Race Delphi-Olympia 255 km within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women).
g) Finish VFUT Paranesti 100 miles race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
h) Finish Dromos Athanaton 142 km race within 17:00 hours (men) or 18:00 hours (women).
i) Finish FROZEN PEAKS 261 km race within 60:00 hours.

Uzmanību! No 2021. gada skrējieni zem 120 km vairs neder, lai kvalificētos Spartatlonam.

3. Pierādījums par tiesībām.

Lai pieteikums tiktu pieņemts, dalībniekam jāizpilda vismaz viens no augšminētajiem kritērijiem oficiālā nepārtrauktā sacīkstē, kuras rezultāti ir pieejami tiešsaistē organizatora mājaslapā, kaut kādā vieglatlētikas vietnē, vai DUV (“vācu pornolapā”). Hipersaite jāpievieno pieteikuma veidlapā.

*svarīgi:
a) Mākslīgi radīti apliecinājumi no organizatoriem vai laika ņemšanas kompānijām par atsevišķu atlētu splitu laikiem netiks akceptēti. Lai spliti tiktu pieņemti, tiem jābūt fiksētiem un oficiāli publicētiem tiešsaistē par visiem attiecīgo sacensību dalībniekiem.
b) kvalificējošam sniegumam jābūt sasniegtam sacīkstē ar vismaz 5 finišētājiem.
c) Sniegumi, kas uzrādīti atšķirīgās sacīkstēs / distancēs / pasākumos, kā 2. punktā nosauktie, netiks pieņemti, pat ja tie ir grūtāk sasniedzami.

4. Reģistrācijas periods.

20.01.2021. – 25.02.2021   ?
*ņemt vērā:
Kurš ātrāk reģistrējas, negūst nekādas priekšrocības.

5. Pieteikšanās process.
Pieteikšanās periodā pretendentiem jāiesniedz fails ar hipersaitēm uz kvalificējošiem rezultātiem. Kad pieteikšanās periods būs beidzies, ISA (International Spartathlon Association) izskatīs visus pieteikumus un atmetīs tos, kuri neatbildīs kritērijiem. Kvalificējošu  pieteikumu skaits nevar pārsniegt 390. Ja būs (būs) vairāk, tad tiks rīkots vēl papildus pieteikumu izskatīšanas raunds:

a) Skrējēji, kas kritērijus pārspēj par 25%, tiek uzskatīti par kvalificētiem un uzņemti automātiski.
b) Ja šajā procesā (a)) tiek pārsniegta nācijas kvota (sk. 12. punktu), 25 dalībnieki no nācijas tiek izvēlēti loterijā, neizvēlētie tiek ielikti nācijas gaidīšanas sarakstā. Latviešiem tas pagaidām vēl nedraud.
c) Skrējēji ar 10 Spartatlona finišiem tiek uzņemti automātiski (Pirmā raunda kritērijam tāpat jābūt izpildītam).
d) Nācijas vienīgais pārstāvis tiek uzņemts automātiski, ja atbilst kritērijiem.
e) Pārējie dalībnieki tiek izvēlēti loterijā, lai sasniegtu 390 dalībnieku limitu. Kad 390 dalībnieki ir izvēlēti, tālākie tiek salozēti gaidīšanas sarakstā.
Publiski pieejama loterija notiks ??. martā Atēnās. Pēc tam varēs domāt, vajag skriet, vai šogad vēl nē.
Kvalificēti skrējēji, kuri netika izlozēti 2020. gadā, šā gada loterijā piedalās ar divām lozēm. (Kritērijiem tāpat jābūt izpildītiem un atbilstošam pieteikumam iesniegtam.) Gadījumā, ja neizlozē arī šogad, tad nākošgad jau ir četras lozes.
Dalībnieki, kam, vienalga kādu iemeslu dēļ, nākas atteikties no izlozētās dalības, nākamā gadā startē ar tikai 1 lozi, zaudējot tiesības uz dubultu, vai četrkāršu ložu skaitu.  Te varētu būt izmaiņas?
f) ISA patur tiesības automātiski uzņemt vēl 10 dalībniekus virs skaitļa 390.
Dalībnieku un gaidīšanas saraksti tiks publicēti Spartathlon.gr vietnē pēc izlozes.
Izvēlētie dalībnieki e-pastā saņems paziņojumu ar iekļautu lūgumu aizpildīt pieteikuma veidlapu.
Pretendenti, kas neparādās ne dalībnieku, ne gaidīšanas sarakstos, netika uzņemti.

Izvēlētajiem skrējējiem, lai pabeigtu reģistrāciju, līdz 2021. gada ??? tiešsaistē jāaizpilda pieteikuma veidlapa, iekļaujot nesenu pases foto, kā arī atbalstītājus / komandu.
Dalības apmaksa jāveic līdz 2021. gada ???. Kad izvēlētais dalībnieks būs izpildījis augstāk minētās prasības, viņa/viņas vārds un dalībnieka numurs tiks publicēts Spartathlon.gr vietnē (menu RESULTS-Participants). Tas ir pēdējais apliecinājums dalībai sacīkstē.
Nespējot termiņos aizpildīt anketu, vai apmaksāt dalību, skrējējs tiek nekavējoties diskvalificēts un tiek pieaicināts nākamais dalībnieks no gaidīšanas saraksta.

Apmaksa par atbalstītājiem, komandu jāveic līdz 2021. gada ???. Pretējā gadījumā to dalība tiks anulēta.

6. Dalības maksa
Spartathlon 2021 dalības maksa ir 600 EUR. Tā pārskaitāma uz International Spartathlon Association bankas kontu (sk. mājaslapā). Dalības maksā iekļauta dalība sacīkstē, ar sacīksti saistīti transporta pārvadājumi, pirms, pēc un pašā sacīkstes laikā un dalība apbalvošanas pasākumā.
ISA nodrošina dalībniekiem pilnas pansijas uzturēšanos sešas dienas Atēnās un Spartā no 23. septembra (ierašanās) līdz 29. septembrim (viesnīcas pamešana) izraudzītās viesnīcās bez papildus samaksas.
Izmaksām atbalstītāju komandai ir 4 opcijas:
a) DALĪBAS paka EUR 60 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju. Papildus 25 EUR jāpiemaksā par dalību apbalvošanas ballītē.
b) PAMATA paka EUR 180 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju, pilnas pansijas uzturēšanos Spartā uz vienu vai 2 naktīm (25., 26. sept,) un dalību apbalvošanas ballītē.
c) EXTRA paka EUR 600 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju, pilnas pansijas uzturēšanos Spartā uz vienu vai 2 naktīm (25., 26. sept.), pilnas pansijas uzturēšanos Atēnās līdz 4 naktīm (23., 24., 27., 28. sept.) un dalību apbalvošanas ballītē (28. sept.).  (atstāta 2020. gada informācija!)

7. Atrunas.
sk. mājaslapā

8. Personas datu izmantošana.
sk. mājaslapā

9. Pasākuma atcelšana – nespēja sarīkot Spartathlon 2021 sacīksti.
Ja pasākumu atceļ vai nevar sarīkot no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ (laika apstākļi, streiki, ceļu blokādes, valdības noteikumi utt.), dalībnieki piekrīt, ka nekādas atmaksas, kompensācijas nebūs.

10. Medicīnas izziņa (MEDICAL CERTIFICATE).
a) Ārsta izziņas par labu veselības stāvokli iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums, kas katram dalībniekam jāizpilda. Bez šādas izziņas neviens skrējējs pie starta pielaists netiks.
b) Ārsta izziņām ir jāsatur Ārsta vārds, adrese, zīmogs un apliecinājums, ka atlēts ir spējīgs piedalīties Spartathlon 246 km sacīkstē. Izziņai ar atzīmi tieši Spartathlon sacīkstei jābūt izdotai ne agrāk kā 3 mēnešus pirms starta.

11. Dalības atcelšana.
Atceļot dalību, pamatojot to ar nopietnu iemeslu:
a) tiek atgriezti 60% no summas, ja atteikums tiek paziņots līdz 20. jūnijam;
b) tiek atgriezti 40% no summas, ja atteikums tiek paziņots līdz 31. jūlijam;
c) pēc 31. jūlija netiek veikta nekāda atmaksa, ne arī pārreģistrācija uz citu dalībnieku.  (2020. gada variants!)

12. Nāciju kvotas
Sakarā ar lielo pieteikumu skaitu, lai saglabātu nāciju dažādību, ISA uzliek sekojošas kvotas dalībniekiem:
Grieķija: 55 (pērn bija 60), Japāna: 45 (pērn bija 50, aizpērn 60, nākošgad būs 40), Vācija: 30 (aizpērn bija 35), Latvija (un jebkura cita nācija): 25.   (2020. gada variants!)

 


 • DUV (visi gadi)
  
Atzīmēt piedalīšanos VSK Noskriet kalendārā, var tikai VSK Noskrien biedri. Bet ja tu tāds neesi, tad vari par tādu kļūt.

VSK Noskrien - galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet.
VSK Noskrien biedri kas piedalās
Skrējējs
Lielkuilis piedalās
cumulus sekoju līdzi
archa777 sekoju līdzi
matiss piedalās
Artūro sekoju līdzi
VP13 sekoju līdzi
Didzo piedalās
MartinsF sekoju līdzi
Inta Amoliņa sekoju līdzi

Piedalās - 3

Seko līdzi - 6

51 komentāri rakstam 38. Spartatlons (24.-25. septembris)

 • Lielkuilis

  Īstie dalībnieki nav pieķeksējušies, bet mums nācis klāt viens no gaidīšanas saraksta. Jau esot apmaksājis dalību.

 • Jā, tā ir taisnība. Vakar 83 potenciālie dalībnieki no Waiting list saņēma uzaicinājumu apmaksāt 600 eiro dalību. FB britu grupā lasīju, ka viens otrs ir pārsteigts un varētu atteikties no tik pēkšņa piedāvājuma.

  Didzis (Nr.89) ir malacis un visu nodarīja jau vakar, bet nākamais mūsējais ir patālu sarakstā (Nr.154), lai saņemtu piedāvājumu un, ja arī tā notiks, neesmu drošs, ka Bruno piekritīs. Tiesa, kvalifikācijas viņam vairs nav, bet orgi laikam šogad no jauna neprasīs, jo pārcelti no 2020.gada ir ne tikai dalībnieki, bet arī gadītāji.

  Pārējie trīs mūsējie – Čingons (Nr.246), Aivars (Nr.269) un Voļda (Nr.283) ir gaidītāju saraksta (kopā 330 + 66 grieķi) beigās un uzaicinājums šogad nesaņems.

  Aivaram nākamgad būs automāts no pērnās Igaunijas. Pārējiem smaidīs veiksme loterijā. Te vēl jāatgādina, ka grieķu limits ir 55, japāņu 45, vāciešu 30, bet pārējām valstīm 25. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja dalībnieku sarakstā ir 25 UK pārstāvji, tad waiting listā kādam britam ir cerības tikai tad, ja kāds no esošajiem atsakās no savas dalības. Tad viņa dalība tiks nākamajam sarakstā, bet nav teikts, ka tautietim.

  Pirmās izmaiņas nākamajam gadam, ko esmu pamanījis ir tādas, ka japāņiem būs par piecām vietām mazāk un dalības maksa pacelta uz 700 eiro. 2014.gadā atminos 450 :)) Tāpat maksās arī treša paka atbalsta personālam. Grieķijas tautsaimniecību vajag uzlabot.

  Rīga-Valmiera arī šogad sāksim akreditēt dalībnieku pavadošo personālu bet tas būs bezmaksas pakalpojums un vairāk saistīts ar SPKC prasībām.

 • voļda voļda

  Latvijas pārstāvošie Spartatlonisti būs un pastāvēs!
  Visiem veiksmi distancē un jautru noskaņojumu!
  🇱🇻💪🇱🇻👍🏃‍♂️👍👏👏👏
  Vieglu soli distancē!
  Gaidīsim jaunākās ziņas un turēsim īkšķus.
  🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻👍👍👍

 • voļda voļda

  Kaut kā sarakstā neredzēju Cābuli???
  Pēc pāris(4)stundām jau tiks dots starts 38.Spartatlonam(246km),Grieķijā,Atēnās.
  Dažiem Latvijas pārstāvjiem,šis būs pirmais starts Spartatlonā.
  Turam īkšķus,lai piepildās un izdodās viss iecerētais,šajā 246km distancē!!!
  Diānai jauns izaicinājums,veiksmi!
  🇱🇻🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🇱🇻👏👏👏🤞

 • voļda voļda

  🇱🇻Latviju🇱🇻 pārtāvēs:#107 Matīss Vecvagaris
  #205 Diāna Džaviza
  #262 Ainārs Kumpiņš
  #313 Didzis Brauns
  Patreiz citus neredzu.

 • voļda voļda

  Nu vairs 10 min un dosies garajā ceļojumā Spartatlonisti pa Feidipīda pēdām.
  Veiksmi un izturību!!!
  🇱🇻💪💪💪🇱🇻

 • voļda voļda

  Labi,visi turās👏👏👏👍👍👍
  Matīss nedaudz aiz pārējiem latviešiem,seko,lai neatpaliktu👍,#14.punkts aiz muguras,jācīnās uz priekšu,galvenais mērķis Sparta kā arī mazāki mērķīši pārvarēt karstumu un no punkta līdz nākamajam kontrolpunktam.🇱🇻🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🇱🇻👏👏👏💪💪💪

 • voļda voļda

  Didzis nedaudz samazinājis tempu,pārējie latvieši jau aiz #18.punkta💪💪💪👏👏👏

 • bro bro

  14:19

  Diāna Džaviza 77.6km
  Matīss Vecvagaris 84km
  Ainārs Kumpiņš 88.2km
  Didzis Brauns 68km

  https://track.trail.live/event/spartathlon/

 • bro bro

  Pēc noskrietām 9 stundām Kumpiņa kungs ir 3. vietā ar 109km, Matīss – sestais ar 103.7km
  Diāna – 21. ar 96.6km

 • voļda voļda

  Didzis turpina ripināt uz priekšu,aiz #22.punkta,pārējie pieveikuši jau #28.punktu.
  Karstums daudz paņēmis enerģijas un spēka,jāpapildina baterejas.
  Visiem izturību!💪🇱🇻💪👍👏👏👏🏃‍♂️🏃‍♀️

 • Andulis

  Paldies komentētājiem! Vismaz, arī noskrien.lv kāda liecība paliks, ka Latvijā ir sekots līdzi Spartatlonam :)
  Pats, diemžēl, nevaru šogad pieslēgties un iedziļināties, kaut gribētos :((

  Veiksmi visiem letiņiem!!! Pieņemu, ka varētu Matīsam ievērojami uzlaboties viņa senais (teju antīkais) rezultāts :) Un … varbūt kritīs LV dāmu rekords?

 • voļda voļda

  Pēc 10h:#28 =3.v.Ainārs Kumpiņš(262)=pl.15:19:09
  6.v.Matīss Vecvagaris(107)=pl.15:45:32
  21.v.Diana Džavazi(205)=pl.16:27:47
  #25 =141.v.Didzis Brauns(313)=pl.17:00:01

 • voļda voļda

  Pēc 11h
  C/P 35:1.v.Zisimopoulos Fotis#275(Grieķija)
  pl.17:07:56
  2.v.Tamás Bódis#114(Ungārija)
  pl.17:29:25
  3.v.Kumpiņš Ainārs#262(Latvija)
  pl.17:35:53
  4.v.Penalba López Iván#131(Spānija)
  pl.17:48:46

 • voļda voļda

  5.v.Brunner Radek#123(Čehija)pl.18:04:31
  6.v.Vecvagaris Matīss#107(Latvija)pl.18:06:03

 • voļda voļda

  Gaidām Diānu un Didzi.Visi lieli malači,tā līdz finišam(Spartai).
  Aiziet,aiziet,aiziet!🏃‍♀️🏃‍♂️👏👍💪🇱🇻😀

 • voļda voļda

  Diāna tuvojas līderiem:(72;66;60;50;28;23;21.v.)👍
  Didzis arī tuvojas(237;225;204;182;162;141.v.)👍

 • voļda voļda

  Ainārs iestiprinājies nedaudz un apčubināts,var doties kopā ar Matīsu.Turās 4.un 5.vietās.
  Video tikuši abi latvieši.
  Diāna arī turās un cīnās ar konkurentēm,patreiz 4.v.no sievietēm un 15.v.no visiem dalībniekiem.
  Pārvarēt vakaru,no rīta aizies vieglāk.

 • voļda voļda

  Matīss riktīgi spridzina,jau cīnās par 4.vietu👏👏👏💪👍🇱🇻
  Ainārs nedaudz noslīdējis uz leju.
  Diāna arī spridzina jau 13.vietā un starp sievietēm jau 3.vietā.
  Didzis lēnāk,bet stabīli uzlabo vietu pozīcijas.
  Super,tā turpināt.

 • voļda voļda

  Jāatcerās,ka viss tikai galvā.
  Pārējais tikai pakārtoti.
  Man prieks skatīties video kadrus,kur latvieši turpina ceļu uz Spartu.🇱🇻👍😀

 • voļda voļda

  Tik ātru Matīsu negaidīju,mani pārsteidza.
  Pārējie cīnās ar kāpumu līkločiem un kalnu.
  Grūtākais Didzim vēl priekšā,vajaga noturēties.
  Veiksmīgus nakts soļus,lai izdodās iecerētais.
  Latvieši 🇱🇻 👍var!

 • voļda voļda

  Ko rāda Diāna,tas ir kosmoss!!!Jau 8.vieta un cīņa par sieviešu uzvaru,galvenais noturēt beigas,lai neizslīdētu,tik kārotā vieta un noskrietu ~26h=246km.👍👍👍🇱🇻🏃‍♀️🇱🇻💪💪💪👏👏👏.
  Matīss arī cīnās nedaudz priekšā Diānai,var noturēt 6.vietu,redzēs gan kā ripos beigas,bet prognoze,ka zem 28h=246,km,jābūt👏👏👏.
  Ainārs nedaudz iepaliek,ceru ka tomēr noturēsies zem 30h=246km.
  Didzi pakāpeniski virzās uz augšu,respekt.
  Latvieši,ja ne šodien,tad kad?
  Komandas darbs attaisnojas.
  Jāiztur visiem!!!
  Veiksmi!!!
  Gaidam finišā.

 • voļda voļda

  Patreiz bažas par Aināru.
  Matīss,kapā riktīgi,jau turās 5.vietā.
  C/P52 :25.v.Ainārs pl.1:48:40
  91.v.Didzis pl.5:18:01
  C/P60 :8.v.Diāna pl.2:45:04
  C/P69 :5.v.Matīss pl.5:47:12
  Finišs pa visam tuvu,jāiztur!!!
  Visi eset varoņi,ka braši cīnaties ar distanci!
  Latvija rullē!!!

 • voļda voļda

  🏁Finišā:
  2021.gada Spartatlonā =246km(no Atēnām uz Spartu)
  1.vieta Zisimopoulos Fotis(Grieķija)
  04:44:23
  2.vieta Brunner Radek(Čehija)
  06:04:58

 • voļda voļda

  Nedaudz sajaucu,ups
  Finišā:
  1.v.04:57:36
  2.v. tūliņ finišēs
  Jāgaida Matīss,būs sensācija.
  Vai Matīsam izdosies izskriet no 25h?

 • voļda voļda

  Saņemās visi!!!
  Matīsu gaidām, aptuveni 1h laikā jāfinišē.
  Latvieši labākie👏👏👏💪🇱🇻🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️👍

 • voļda voļda

  Dārgie draugi,briest 2 sensācijas:
  1)Matīsa top 6 un zem 25h
  2)Diānas top 8 un sieviešu uzvara(1.vieta)
  Gaidam ar nepacietību mūsējos…

 • voļda voļda

  Matīss,Tu to vari,hop…hop…hop👏👏👏

 • voļda voļda

  LATVIJA…LATVIJA…LATVIJA…LATVIJA…LATVIJA…MATĪSS…MATĪSS…MATĪSS…hop…hop…hop…DIĀNA…DIĀNA…DIĀNA…hop…hop…hop

 • voļda voļda

  ŅERGAS rullē!!!

 • voļda voļda

  Noskrien,noskrien,noskrien!

 • voļda voļda

  Ainār,saņemies un uz priekšu.👍
  Didzi,turies,pavisam nedaudz palicis.👍
  Matīss,izdari to,kripucītiņš vairs palicis.👍
  Diāna,respekt,pierādīji,ka tas ir iespējams,kura pamatā viss ir darbs un gribasspēks.👍

 • voļda voļda

  Matīsam vairs tikai pēdejie 2km un noskries zem 25h👏👏👏💪🇱🇻👍

 • voļda voļda

  Super emocijas😀😀😀🏃‍♂️🇱🇻👍

 • voļda voļda

  Gaidām Matīsu,pēc pāris minūtēm sensācijas finišs.

 • voļda voļda

  Zem 25h,tas ir maģiski,neticami tomēr tas ir fakts.

 • voļda voļda

  Apsveicu!!!
  5.vieta.Matīss Vecvagaris 07:49:41

 • voļda voļda

  Emociju pārpildīts,paldies Matīsam.
  Jauns Latvijas rekords 24h:49min Spartatlonā.
  Gaidam Diānas sensacionālo uzvaru.
  Man diemžēl jāpamet rakstīšana jo jātaisās sacensībām pašam.
  Paldies visiem Spartatlonistiem par emocijām.

 • voļda voļda

  Pēdējie km metri un finišā jau Diāna.
  Apsveicu!Izcili!
  👏👏👏

 • voļda voļda

  Ātrākā no sievietēm,kosmoss!!!

 • mtiger mtiger

  Valdi, paldies par komentāriem. Slinkākajiem sekotājiem ļoti noderīgi.

 • Inga_K Inga_K

  Diāna un Matīss fantastiski. Apsveicu!
  Diānas rezultāts – 25:23:59.

 • voļda voļda

  Ātrākā no sievietēm Diāna Džaviza 25h25min ar jaunu Latvijas rekordu Spartatlonā.

 • voļda voļda

  Uzzināju,ka Ainārs izstājies.😔
  Didzis jau pāri C/P60 un atlicis,lai finišētu 30h.
  Mūsu šodienas varoņi(Matīss un Diāna).

 • voļda voļda

  Labošu vēl vienu savu kļūdu.
  Diānai Džavizai 25h:24min:25sek.
  Atvainojos,piedodiet,sajuka cipari.

 • ansiso ansiso

  Matīss – viens no visu laiku izcilākajiem lv ultramaratonistiem!!!

 • Andulis

  Tad nu ir visi šogad. Divi – fantastiski, neticami!!! un arī Didzim pieklājīgs rezultāts!
  Žēl par Aināru, bet cerēsim, ka viņš vēl atgriezīsies.

  Vecvagaris Matīss 24:49:18 (absolūtais LV rekords)
  Džaviza Diāna 25:23:59 (LV dāmu rekords)
  Brauns Didzis 32:54:59

  Visi 19 agrākie Latvijas finišētāju rezultāti ir ŠEIT. Līdzšinējais labākais sasniegums (Edgara S. uzrādītais pirms trim gadiem) nu pārspēts par >47 minūtēm.

  Pieļāvu jeb ticēju, ka Matīss paskries zem 30 h, bet zem 25 h gan necerēju. Zvērs! :))
  Vai kāds zina, kā viņš tika pie #107?? :o Laikam tas palīdzējis! :)

  Savukārt, TE varam aplūkot visus agrākos dāmu rezultātus. Nav nemaz tik daudz, 407 bija līdz šodienai.

  Visos laikos, tikai divas bijušas vēl mazliet ātrākas par Diānu!! Viena – divreiz, bet otrā reize vien 7 s labāka nekā Diānas laiks, praktiski sakrīt. Šis ir iespaidīgi, latviete starp planētas izcilākajām spartatlonistēm… Uzdrošinos domāt, ka viens no augstākajiem mūsu ultramaratonistu sasniegumiem, jebkad!

 • Andulis

  Interesanti, ko LSM.lv rakstīs par Spartatlona pasākumu. Nav noslēpums – līdz šim, M.V. tika bezkaunīgi apiets (noklusēts, nepieminēts) tajā portālā…

  Uzdrīkstos cerēt, ka šoreiz viņi tā nevarēs! :)))

 • bro bro

  Diāna un Matīss Sporta Studijā:
  https://youtu.be/BSAOJU79yGs

Komentēt

  

  

  

Pievienotais komentārs var uzreiz neparādīties. Nevajag dubultā.