Biedriem

25. septembris 07:00

38. Spartatlons (25.-26. septembris) [ATCELTS!]


Vieta: , ,
Notikums: ,
Distance:

Mājas lapa: 38. Spartatlons (25.-26. septembris) [ATCELTS!]

Vieta, kur latviešiem aizbraukt un finišēt.
Visi, kam ir izpildīts loterijai atbilstošs normatīvs, var pieteikties.

Nolikums mājaslapā: http://www.spartathlon.gr/en/registration-en.html

1. Tiesības pieteikties.
18 gadi (vismaz starta dienā), laba veselība, pietiekami apmācīts (trenēts :) ).

2. Kvalificējošas sacensības un sniegumi.

Lai reģistrētos Spartathlon 2020 loterijai, skrējējiem jābūt izpildītam vismaz 1 no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem gados: 2018., 2019. vai (līdz 25. februārim) 2020.

 

INTERNATIONAL RACES
a) Finish a 100-km race within 10:00 hours (men) or 10:30 hours (women).
b) Cover a 120 km (men) or 110 km distance (women) in a 12-hour race.
c) Finish a 100-mile race in 21:00 hours (men) or 22:00 hours (women).
d) Finish Western States 100-Mile Endurance Run, within 24:00 hours (men) or 25:00 hours (women).
e) Cover at least 180 km (men) or 170 km (women) in a 24-hour race.
f) Finish a non-stop 200-220 km race within 29:00 hours (men) or 30:00 hours (women).
g) Finish UltraBalaton (221 km) in 31:00 hours (men) or 32:00 hours (women)
h) Finish a longer than 220 km non-stop race within 36:00 hours (men) or 37:00 hours (women).
i) Finish Badwater race within 39:00 hours (men) or 40:00 hours (women).
j) Finish Grand Union Canal Race within 34:00 hours (men) or 35:00 hours (women).
k) Finish Sakura Michi 250-km race in 36:00 hours
l) Finish Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250-km race within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women).
m) Cover a distance of at least 280 km (men) or 260 km (women) in a 48-hour race.

Uzmanību! No 2021. gada skrējieni zem 120 km vairs nederēs, lai kvalificētos Spartatlonam.

RACES IN GREECE
a) Finish Spartathlon race within 36:00 hours.
b) Finish Olympian Race Nemea-Olympia within 28:00 hours. From year 2021 the qualification time changes to 27:00 hours (men) or 28:00 hours (women).
c) Finish Eychidios Hyperathlos 215 km within 33:hours (men) or 34:00 hours (women).
d) Finish Euchidios Hyperathlos 215 km within 33:00 hours.

Piezīme. Izskatās, ka oriģinālā c) un d) punktos kaut kas ir saputrots / nevajadzīgi dublējies. Vēl 2019. g. te bija arī “Finish Euchidios Athlos 107, 5 km within 12:30 hours (men) or 13:00 hours (women).”    Grieķiskajā versijā – ir tas atstāts arī šogad! “γ) Να έχουν τερματίσει τον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ 107,5 χλμ. εντός 12:30 ωρών οι άνδρες ή 13:00 ωρών οι γυναίκες.”   Tomēr, Latvijas skrējējiem šis pasākums laikam nav tik būtisks.

e) Finish “ROUT” Rodopi Advendurun 100-mile race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
f) Finish Dolichos Race Delphi-Olympia 255 km within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women).
g) Finish VFUT Paranesti 100 miles race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
h) Finish Dromos Athanaton 142 km race within 18:00 hours (men) or 19:00 hours (women). From year 2021 the qualification time changes to 17:00 hours (men) or 18:00 hours (women).
i) Finish FROZEN PEAKS 261 km race within 60:00 hours.

Uzmanību! No 2021. gada skrējieni zem 120 km vairs nederēs, lai kvalificētos Spartatlonam.

3. Pierādījums par tiesībām.

Lai pieteikums tiktu pieņemts, dalībniekam jāizpilda vismaz viens no augšminētajiem kritērijiem oficiālā nepārtrauktā sacīkstē, kuras rezultāti ir pieejami tiešsaistē organizatora mājaslapā, kaut kādā vieglatlētikas vietnē, vai DUV (“vācu pornolapā”). Hipersaite jāpievieno pieteikuma veidlapā.

*svarīgi:
a) Mākslīgi radīti apliecinājumi no organizatoriem vai laika ņemšanas kompānijām par atsevišķu atlētu splitu laikiem netiks akceptēti. Lai spliti tiktu pieņemti, tiem jābūt fiksētiem un oficiāli publicētiem tiešsaistē par visiem attiecīgo sacensību dalībniekiem.
b) kvalificējošam sniegumam jābūt sasniegtam sacīkstē ar vismaz 5 finišētājiem.
c) Sniegumi, kas uzrādīti atšķirīgās sacīkstēs / distancēs / pasākumos, kā 2. punktā nosauktie, netiks pieņemti, pat ja tie ir grūtāk sasniedzami.

4. Reģistrācijas periods.

20.01.2020. – 25.02.2020
*ņemt vērā:
Kurš ātrāk reģistrējas, negūst nekādas priekšrocības.

5. Pieteikšanās process.
Pieteikšanās periodā pretendentiem jāiesniedz fails ar hipersaitēm uz kvalificējošiem rezultātiem. Kad pieteikšanās periods būs beidzies, ISA (International Spartathlon Association) izskatīs visus pieteikumus un atmetīs tos, kuri neatbildīs kritērijiem. Kvalificējošu  pieteikumu skaits nevar pārsniegt 390. Ja būs (būs) vairāk, tad tiks rīkots vēl papildus pieteikumu izskatīšanas raunds:

a) Skrējēji, kas kritērijus pārspēj par 25%, tiek uzskatīti par kvalificētiem un uzņemti automātiski.
b) Ja šajā procesā (a)) tiek pārsniegta nācijas kvota (sk. 12. punktu), 25 dalībnieki no nācijas tiek izvēlēti loterijā, neizvēlētie tiek ielikti nācijas gaidīšanas sarakstā. Latviešiem tas pagaidām vēl nedraud.
c) Skrējēji ar 10 Spartatlona finišiem tiek uzņemti automātiski (Pirmā raunda kritērijam tāpat jābūt izpildītam).
d) Nācijas vienīgais pārstāvis tiek uzņemts automātiski, ja atbilst kritērijiem.
e) Pārējie dalībnieki tiek izvēlēti loterijā, lai sasniegtu 390 dalībnieku limitu. Kad 390 dalībnieki ir izvēlēti, tālākie tiek salozēti gaidīšanas sarakstā.
Publiski pieejama loterija notiks 9. martā 17.00 Amalia Hotel Athens. Pēc tam varēs domāt, vajag skriet, vai šogad vēl nē.
Kvalificēti skrējēji, kuri netika izlozēti 2019. gadā, šā gada loterijā piedalās ar divām lozēm. (Kritērijiem tāpat jābūt izpildītiem un atbilstošam pieteikumam iesniegtam.) Gadījumā, ja neizlozē arī šogad, tad nākošgad jau ir četras lozes.
Dalībnieki, kam, vienalga kādu iemeslu dēļ, nākas atteikties no izlozētās dalības, nākamā gadā startē ar tikai 1 lozi, zaudējot tiesības uz dubultu, vai četrkāršu ložu skaitu.
f) ISA patur tiesības automātiski uzņemt vēl 10 dalībniekus virs skaitļa 390.
Dalībnieku un gaidīšanas saraksti tiks publicēti Spartathlon.gr vietnē pēc izlozes.
Izvēlētie dalībnieki e-pastā saņems paziņojumu ar iekļautu lūgumu aizpildīt pieteikuma veidlapu.
Pretendenti, kas neparādās ne dalībnieku, ne gaidīšanas sarakstos, netika uzņemti.

Izvēlētajiem skrējējiem, lai pabeigtu reģistrāciju, līdz 2020. gada 15. jūnijam* tiešsaistē jāaizpilda pieteikuma veidlapa, iekļaujot nesenu pases foto, kā arī atbalstītājus / komandu.
Dalības apmaksa jāveic līdz 2020. gada 15. jūlijam.* Kad izvēlētais dalībnieks būs izpildījis augstāk minētās prasības, viņa/viņas vārds un dalībnieka numurs tiks publicēts Spartathlon.gr vietnē (menu RESULTS-Participants). Tas ir pēdējais apliecinājums dalībai sacīkstē.
Nespējot termiņos aizpildīt anketu, vai apmaksāt dalību, skrējējs tiek nekavējoties diskvalificēts un tiek pieaicināts nākamais dalībnieks no gaidīšanas saraksta.

Apmaksa par atbalstītājiem, komandu jāveic līdz 2020. gada 10. augustam. Pretējā gadījumā to dalība tiks anulēta.

* Termiņi pagarināti Covid-19 pandēmijas dēļ.

6. Dalības maksa
Spartathlon 2020 dalības maksa ir 600 EUR. Tā pārskaitāma uz International Spartathlon Association bankas kontu (sk. mājaslapā). Dalības maksā iekļauta dalība sacīkstē, ar sacīksti saistīti transporta pārvadājumi, pirms, pēc un pašā sacīkstes laikā un dalība apbalvošanas pasākumā.
ISA nodrošina dalībniekiem pilnas pansijas uzturēšanos sešas dienas Atēnās un Spartā no 23. septembra (ierašanās) līdz 29. septembrim (viesnīcas pamešana) izraudzītās viesnīcās bez papildus samaksas.
Izmaksām atbalstītāju komandai ir 4 opcijas:
a) DALĪBAS paka EUR 60 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju. Papildus 25 EUR jāpiemaksā par dalību apbalvošanas ballītē.
b) PAMATA paka EUR 180 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju, pilnas pansijas uzturēšanos Spartā uz vienu vai 2 naktīm (25., 26. sept,) un dalību apbalvošanas ballītē.
c) EXTRA paka EUR 600 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju, pilnas pansijas uzturēšanos Spartā uz vienu vai 2 naktīm (25., 26. sept.), pilnas pansijas uzturēšanos Atēnās līdz 4 naktīm (23., 24., 27., 28. sept.) un dalību apbalvošanas ballītē (28. sept.).

7. Atrunas.
sk. mājaslapā

8. Personas datu izmantošana.
sk. mājaslapā

9. Pasākuma atcelšana – nespēja sarīkot Spartathlon 2020 sacīksti.
Ja pasākumu atceļ vai nevar sarīkot no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ (laika apstākļi, streiki, ceļu blokādes, valdības noteikumi utt.), dalībnieki piekrīt, ka nekādas atmaksas, kompensācijas nebūs.

10. Medicīnas izziņa (MEDICAL CERTIFICATE).
a) Ārsta izziņas par labu veselības stāvokli iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums, kas katram dalībniekam jāizpilda. Bez šādas izziņas neviens skrējējs pie starta pielaists netiks.
b) Ārsta izziņām ir jāsatur Ārsta vārds, adrese, zīmogs un apliecinājums, ka atlēts ir spējīgs piedalīties Spartathlon 246 km sacīkstē. Izziņai ar atzīmi tieši Spartathlon sacīkstei jābūt izdotai ne agrāk kā 3 mēnešus pirms starta.

11. Dalības atcelšana.
Atceļot dalību, pamatojot to ar nopietnu iemeslu:
a) tiek atgriezti 60% no summas, ja atteikums tiek paziņots līdz 20. jūnijam;
b) tiek atgriezti 40% no summas, ja atteikums tiek paziņots līdz 31. jūlijam;
c) pēc 31. jūlija netiek veikta nekāda atmaksa, ne arī pārreģistrācija uz citu dalībnieku.

12. Nāciju kvotas
Sakarā ar lielo pieteikumu skaitu, lai saglabātu nāciju dažādību, ISA uzliek sekojošas kvotas dalībniekiem:
Grieķija: 55 (pērn bija 60), Japāna: 45 (pērn bija 50, aizpērn 60, nākošgad būs 40), Vācija: 30 (aizpērn bija 35), Latvija (un jebkura cita nācija): 25.

 


 • DUV (visi gadi)
  
Atzīmēt piedalīšanos VSK Noskriet kalendārā, var tikai VSK Noskrien biedri. Bet ja tu tāds neesi, tad vari par tādu kļūt.

VSK Noskrien - galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet.
VSK Noskrien biedri kas piedalās
Skrējējs
archa777 sekoju līdzi
sigita sekoju līdzi
voļda piedalās
Grāmatvedis sekoju līdzi
VP13 sekoju līdzi
Nix65 sekoju līdzi
matiss varbūt piedalās
Lielkuilis piedalās

Piedalās - 2

Varbūt piedalās - 1

Seko līdzi - 5

42 komentāri rakstam 38. Spartatlons (25.-26. septembris) [ATCELTS!]

 • Lielkuilis

  Te var jau pieķeksēties Sparatlonā piedalīties / supportēt gribošie, lai varam prognozēt, kas mēģinās pieteikties un sekot veiksmei loterijā.

  Kādā brīdī pārskatīšu nolikumu un ielikšu info šajā lapā.

 • 2020 kvalificētie http://ultrataka.lv/ultras/spartatlons-246km/

  reģistrācija no 20. janvāra līdz 25. februārim. Loterija kaut kad martā. Šķiet šajā nedēļas nogalē britu komanda grasās izpildīt normatīvus Atēnu 24h apļošanā

 • Lielkuilis

  Izgāju cauri nolikumam, sarediģēju un ieliku pērno tulkojumu ar jaunumiem.

 • Lielkuilis

  Reģistrācija ir vaļā.

 • Lielkuilis

  Izklausās, ka baigi daudzi piesakās…

 • sigita sigita

  Visi ir satrakojušies!

 • guncha guncha

  Voļda jau piedalās!!! :-) Optimists!

 • voļda voļda

  Man nav variantu jo biļetes ir jau nopirktas.
  Ja nebūšu sarakstā ,tad tāpat skriešu līdz Spartai un atpakaļ(ja spēki turēsies).

 • archa777

  Voļda, uzraksti vēl šito organizātoriem, lai rēķinās, ka Tevi 100% jāņem ;-)

 • Lielkuilis

  Kāpēc te nav pieķeksējušies ar “Varbūt piedalās” visi tie, kas cer uz loteriju un tad domās pieteikties, vai nē un ar “Piedalās” tie, kas tiek iekšā automātiski (un arī vēl var domāt…)?

 • Piedalās ir, kad nopērk lidmašīnas biļetes. Voļdam biļetes ir divus mēnešus pirms izlozes, tad viņš arī nospiedis pogu – piedalās ;)

 • Lielkuilis

  Vēl 5 dienas var pieteikties.
  Kāpēc neviens jauns pa visu šo laiku pat varbūtēju piedalīšanos nav pieķeksējis?

 • Kvalificēto sarakstam nācis klāt igauņu treila Taliharja Vanakuri otrās vietas ieguvējs. Šogad kalendārs saplānots un grieķu vārda brāļa trases rekorda graušanai vēl nepieteiksies, taču izpildīts normatīvs reiz nākotnē var samaitāt prātu

 • Andulis

  Diemžēl, izpildītajam normatīvam derīguma termiņš – tikai līdz otrdienai (25. februārim)…

  Nākotnē ar samaitātu prātu vien nepietiks, vajadzēs atkal maitāt kājas garākā kvalifikācijas trasē ;)

 • Tas gan, šis tāds unikāls gads ar mūsējo 30+ izpildītām kvalifikacijām. No nākamā gada saraksts būs krietni plānāks

 • Lielkuilis

  Tātad: loterija būs 9. martā.
  Skriet gribētāji:
  509 CABULIS PETERIS Male LATVIA
  510 KUMPINS AINARS Male LATVIA
  511 DZAVIZA DIANA Female LATVIA
  512 VECVAGARIS MATISS Male LATVIA
  513 BONDARS AIVARS Male LATVIA
  514 NILOVS VALDIS Male LATVIA
  515 PRIEDE BRUNO Male LATVIA
  516 BRAUNS DIDZIS Male LATVIA
  517 SKADINS LAIMONIS Male LATVIA

 • sigita sigita

  Veiksmi visiem skriet gribētājiem!

 • Lielkuilis

  Šodienas izloze nenotiks viesnīcā bezjēdzīgi, kā sākotnēji plānots sakarā ar preventīvajiem pasākumiem, ko viesnīcas vadība veikusi korōnaïó.
  Izloze notiks 09/03/20 Spartatlona birojos (Codrus 7 Atēnas) plkst. 16.30.
  (facebook tulkojums)

 • Lielkuilis

  Un rezultāti būšot rītdien mājaslapā.

 • Lielkuilis

  Iekšā esam trīs:
  225 KUMPINS AINARS
  226 VECVAGARIS MATISS
  227 CABULIS PETERIS
  un igaunis
  54 VALK PRIIT

 • sigita sigita

  Priit jāmeklē jauns supports :))))

 • Lielkuilis

  Šorīt jau esam 4:
  223 KUMPINS AINARS
  224 VECVAGARIS MATISS
  225 CABULIS PETERIS
  226 DZAVIZA DIANA

 • Lielkuilis

  Arī gaidīšanas saraksts:
  91 BRAUNS DIDZIS
  156 PRIEDE BRUNO
  248 SKADINS LAIMONIS
  272 BONDARS AIVARS
  287 NILOVS VALDIS

 • Lielkuilis

  107 dienas līdz Spartatlonam. Aizpildīju dalības aptiprināšanas anketu. Sakarā ar pandēmiju tās aipildīšana par mēnesi pagarināta – līdz 15. jūnijam, bet dalības maksas termiņš 15. jūlijs.
  Pēc pāris nedēļām plānojas maz invazīva ķirurģiska iejaukšanās kreisajā celī un tad drīz varēšot arī atsākt nesteidzīgi tipināt.

 • Andulis

  Iespējams, apdalītie Berlīnes maratona entuziasti tagad nožēlo, ka nav laicīgi pārkvalificējušies 5,83 maratonu veikšanai, kas būtu jāsāk divas dienas agrāk.

  Šoreiz hellēņi kopā ar Lielkuili iekabina ģermāņiem ;) :)

 • Maija sākumā orgi solīja 15.jūlijā ziņot par at(neat)celšanas lēmumu.
  Tā kā Atēnu ģeogrāfiskā paralēle ir garāka nekā mums te ziemeļos, tad tur globuss griežas ar lēnāku centrtieces paātrinājumu un līdz 15.jūlijam vēl jāpaciešas. Tad varēs saprast, vai sākt beidzot trenēties, vai arī varēs turpināt slinkot un apjūsmot citu sasniegumus šosejā

 • DK86 DK86

  Cilvēks ar kilometrāžu 500 km mēnesī apsver iespēju beidzot sākt trenēties. 😀 Un ko darīt tādiem tizleņiem kā es ar kilometrāžu 240 km mēnesī? Atmest?
  Neatceros, kāda kilometrāža bija Edgaram S., kad viņš Spartatlonā iekļuva Top10, jebkurā gadījumā ceru, ka sacensības šogad notiks un latvieši tajās savus muskuļus un gribasspēku vēl parādīs.

 • Dmitrij, naivi cerēju papļāpāt par fiziku, ne fizkultūru. Ka lenķiskais ātrums ir vienāds kā pie Vidusjūras, tā arī pie mums Baltijas jūras krastos. Un rotācijas kustībā lineārais ātrums 3000 km tuvāk ekvatoram ir lielāks un par datuma bremzēšanos nevajadzētu satraukties pat pie dažādām temperatūrām. Pulksteņa josla arī viena :))
  Gan grieķiem siesta beigsies un ziņos par situāciju. Saskrietie kilometri noderēs citām sezonām

 • DK86 DK86

  Starp citu, man nekad nav bijis normāls fizikas pasniedzējs, diemžēl. Laikam vienīgais priekšmets skolā, kur man nekad nav bijis normāls pasniedzējs (var jau būt, ka sliktam racējam visu mūžu lāpstas vainīgas, bet citi mani klasesbiedri ir līdzīgās domās). Tāpēc divu gudru cilvēku dialogs par fiziku laikam izpaliks.
  Starp citu, skriešana skolā arī riebās.
  Sorry, ka atkal pacēlu kilometrāžas tēmu, vnk amizanti dzirdēt, ka 500 km mēnesī vēl pat lāgā nav treniņi. 😀 Par citām sezonām pilnīgi piekrītu, palasu es R. Rozes blogu, kā džeks maz trenējas, bet sacensībās labi skrien vēl uz vecajiem resursiem.

 • Andulis

  1. Hehe, ultra-sparta-provokators Matīss! ;)
  Gandrīz jau sāku komentēt to “globuss griežas ar lēnāku centrtieces paātrinājumu”, tomēr kāda sestā maņa brīdināja, ka labāk nevajag :D

  2. Grieķu siesta dažu dienu garumā vispār ir sīkums mūžības priekšā. Ja tā padomā… pa trim dienām Feidipīds knapi paspēja aizskriet un atkal atgriezties Atēnās, droši vien… :)

  Njā, var gan gadīties, ka arī līdz Atēnām būs jācilpo kājām – JA Spartatlons tomēr notiks UN biļetes nav vēl iepirktas… Taču arī tas nebūs pirmoreiz. Kaut kur lasīju agrāk: kāds atlēts reiz jau esot ieradies skriešus no citas valsts. (Polijas??? aizmirsu, bet negribas meklēt.)

  Varbūt ātrāk un ērtāk būtu ar velo aizmīties? :)

  Laivot/burāt būs laikam pagrūti? Tiklab pa jūru (apkārt R-Eiropai), kā pa mūžam aktuālo, tomēr neuzbūvēto Daugavas-Dņepras kanālu – agrāk sauktu par ceļu no varjagiem uz GRIEĶIEM :)

 • Lielkuilis

  Jā, polis Piotr Kuryło aizskrēja 2014. gadā, kad 1. reizi jaunāko laiku Spartatlona vēsturē latvieši tur sāka piedalīties.

 • Lielkuilis

  Organizatori, rūpējoties par samazinātiem draudiem atlētu veselībai, izlēmuši nepapildināt dalībnieku rindas no gaidīšanas saraksta, lai būtu mazākas ļaužu masas. Valdei žēl potenciālo dalībnieku no gaidīšanas saraksta, kas uzaicinājumus gaidīja. Cerībā uz 2021. gada sacīksti brīvu no vīrusiem.

 • Andulis

  Jūlijā vēl likās, ka būs labi. Šobrīd… nav izslēgts, ka hellēņiem sācies pandēmijas otrais vilnis? Katrā ziņā, nu jau Grieķija iekļuvusi valstu “sarkanajā grupā” :(

  Covid-19 saslimstības kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā uz 100 000 iedzīvotājiem, dati no SPKC:

  21.08.2020
  Grieķija 26,2 Nopietns sabiedrības veselības apdraudējums. Rekomendēts nebraukt
  Latvija 2,7 Ievērot standarta piesardzību

  14.08.2020
  Grieķija 18,5 Izvērtēt brauciena nepieciešamību
  Latvija 4,1 Ievērot standarta piesardzību

  7.08.2020
  Grieķija 9.4 Ievērot standarta piesardzību
  Latvija 3.8 Ievērot standarta piesardzību

  31.07.2020
  Grieķija 4.3 Ievērot standarta piesardzību
  Latvija 2.6 Ievērot standarta piesardzību

  24.07.2020
  Grieķija 4.1 Ievērot standarta piesardzību
  Latvija 2.6 Ievērot standarta piesardzību

  Vēl gan mēnesis, taču… Labākajā gadījumā, var nākties pasēdēt pašizolācijā pēc atgriešanās.

  Arī https://www.worldometers.info/coronavirus/country/greece/ (Daily New Cases!)

 • Lai ērtāka skaitļošana, var izmantot 14 dienu tabulu
  https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

  Ja par otro vilni Eiropā, tad izskatās, ka C19 uzņēmis apgriezienus un pirmā viļņa maksimums aprīlī pret augustu nobāl par reizēm 3-4, tai skaitā, arī Grieķijā. Vienīgi mirstības rādītāji krietni mazinājušies. Adatainais vīruss laikam sapratis, ka nav izdevīgi piebeigt savu saimnieku un kopā likties zārkā. Jaunā stratēģija ir vairoties un iekrāsot SPKC valstu tabulas ;)

 • Lielkuilis

  Cauri ir.

 • Andulis

  Hmm.
  Nākošajā notikšanas reizē tad jāskrien TURP un ATPAKAĻ, par abiem gadiem ;) Vai arī, lai būtu tiešām kā Feidipīdam.

  ….

  Jūtu līdz finanšu & plānošanas sakarā.

 • Spartatlona vietā Latvija būs tikusi pie jauna vieglatlētikas rekorda. Vairāk facebook.com/ultrataka.lv reportāžā

 • Andulis

  Oho! Paldies par ziņu un rakstu!!

  Atzīstos, tik ātri/agri negaidīju šī rekorda labojumu. Šķita, ka vismaz gadu vai divus varētu vēl noturēties. Prieks maldīties :)

  ———————-
  P.S. Pēdējā teikuma sakarā…

  “Šogad septembra vidū nenotika Itālijā iecerētās Eiropas meistarsacīktes diennakts skrējienā.”

  Jā, interesanti. EČ gan tika atcelts – taču pats skrējiens tomēr ir noticis! Startējuši galvenokārt mājinieki, taču arī pa kādam viesim. DUVā atrodami 116 rezultāti. (Un aizmirsts noņemt to IAU 24h EC atzīmi ;)

  Diānai tur būtu bijis, ar ko pacīnīties, arī tādā – “atvieglotā” variantā. Taču ar 228+ km rezultātu spētu uzvarēt visas 30 dāmas, paliekot vien aiz absolūti izturīgākā – pilnus 55 gadus vecā spāņu skrējēja… :)

 • Andulis

  Vispār jau mazsvarīgi (normāliem cilvēkiem)… tomēr rakstā minētā statistika būtu nedaudz precizējama… ;)

  (1)

  “Uz asfalta seguma vairāk par Diānu Džavizu (228,962 km) no Latvijas skrējējiem veikuši tikai Gunārs Ķeģis (…), Normunds Laucis (…) un vīriešu rekordists Jānis Actiņš (…).”

  Viņiem jāpievieno arī Viktors Suborins, ar diviem rezultātiem Daugavpilī notikušajos LČ! Abi sasniegti 41 gada vecumā; otrais vien dažas nedēļas pirms 42. jubilejas.

  236,612 km – Daugavpils (LAT) – 09.-10.08.1992
  236,136 km – Daugavpils (LAT) – 22.-23.05.1993

  Šie nav DUVā, taču atrodami skriesim.lv publicētajā intervijā (2018). 1993. gada rezultātu savā LV ultra-statistikas apkopojumā bija iekļāvis arī G. Akerbergs.

  (2)

  “1984. gadā stadionā “Jūrnieks”, kur tagad atrodas “Līvu akvaparks” 258,845 kilometrus 31 gada vecumā veica dzīvā leģenda Viktors Suborins (…)”

  Suborins toreiz finišējis 10. jūnijā, pilnu 32 gadu vecumā. Pēc dažām dienām atzīmēja 33. jubileju ;)

  (3)
  Var pieminēt, ka nākošajā – 1985. gadā Viktors S. ir divreiz pārsniedzis 230 km robežu Odesā notikušajos diennakts skrējienos (maijā un oktobrī). Trases segums nav pilnīgi skaidri zināms. Vadoties no dažiem apsvērumiem, ar lielu ticamību (~90%) var pieņemt, ka abi notika stadionā.

  237,027 km – Odesa (UKR) – ??.05.1985 (iespējams, 1.-2. maijā)
  230,525 km – Odesa (UKR) – ??.10.1985

  Arī šie nav DUVā, taču atrodami Krievijas ultraskrējēja un statistiķa I. Agiševa publicētajā sarakstā.

  (4)
  Pieņemts uzskatīt, ka Georgs Jermolajevs 1993. gadā Niortā (FRA) noskrējis tieši 240,000 km. Šosejā.
  Akerberga sarakstā, turklāt, bija arī piezīme par divus gadus agrāko sacīksti turpat: “… we have a copy of certificate regarding a high (over 240 km) result of G.Jermolajevs (1991, Niort)”.
  Diemžēl, abi Jermolajeva sasniegumi nav DUVā :( Un, vismaz pagaidām, neesmu redzējis citur publicētus šos viņa rezultātus. Domā, ko gribi… tomēr gribētos ticēt, ka vismaz vienreiz tiešām ir veicis 240+ km diennaktī…

  (5)
  Biedrības “Ultrataka” dati liecina, ka arī Valērijs Koroteckis 1991. un 1993. gadā ir pārsniedzis 230 km – tiesa, telpās. Krievijā, Podoļskā.
  (Var jau būt, ka telpās vieglāk nekā ārā, uz asfalta? … bet neesmu pārliecināts. Šajā gadījumā, 133 metru aplītis varēja pieriebties :)

  Var piebilst, ka Akerbergs savulaik minējis arī 1990. gada rezultātu viņam (Koroteckim) tajā pašā pasākumā – tieši 231,000 km. Nav gan DUVā.

  ———–
  KOPSAVILKUMS. Ja tikai par asfalta/betona segumiem (road), tad Diāna Džaviza 24 h skrējienā vēl nav pārspējusi J. Actiņu, V. Suborinu, N. Lauci un G. Ķeģi; laikam arī G. Jermolajevu.

  Ja apvienojam visas precīzi izmērāmās trases (road + track + indoor), kā to savā statistikā jau sesto gadu dara IAU – tad šiem kungiem piebiedrojas V. Koroteckis.

  Daudz nav, jebkurā gadījumā. Var šis skaits vēl sarukt? :)

 • sigita sigita

  Vēl vairāk sajaucot galvu un statistiku – Diānai 1,8 km garais aplis iekļāva arī stadionu (kā liecina LSM rakstā pievienotās bildes) :)))

 • Andulis

  Tas laikam nav vienīgais tāds gadījums, kad reāli ir asfalta + stadiona mikslis. Francijā (Albī, pasaules čempionātā) taču tāpat bijis. Pat vēl lielāks stadiona %, jo aplis īsāks.

  Un mūsu pašu 50/100 km skrējienos Višķos, 2014.-2015. …

  Lielākā daļa tomēr asfalts, visās vietās.

  Taču vispār, šis ir vēl viens arguments, kāpēc statistikā labāk apvienot visus “precīzi nomērāmos” segumus kopā.
  Izņemot takas un pludmali.

Komentēt

  

  

  

Pievienotais komentārs var uzreiz neparādīties. Nevajag dubultā.