Biedriem

25. septembris 07:00

38. Spartatlons (25.-26. septembris)


Vieta: , ,
Notikums: ,
Distance:

Mājas lapa: 38. Spartatlons (25.-26. septembris)

Vieta, kur latviešiem aizbraukt un finišēt.
Visi, kam ir izpildīts loterijai atbilstošs normatīvs, var pieteikties.

Nolikums mājaslapā: http://www.spartathlon.gr/en/registration-en.html

1. Tiesības pieteikties.
18 gadi (vismaz starta dienā), laba veselība, pietiekami apmācīts (trenēts :) ).

2. Kvalificējošas sacensības un sniegumi.

Lai reģistrētos Spartathlon 2020 loterijai, skrējējiem jābūt izpildītam vismaz 1 no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem gados: 2018., 2019. vai (līdz 25. februārim) 2020.

 

INTERNATIONAL RACES
a) Finish a 100-km race within 10:00 hours (men) or 10:30 hours (women).
b) Cover a 120 km (men) or 110 km distance (women) in a 12-hour race.
c) Finish a 100-mile race in 21:00 hours (men) or 22:00 hours (women).
d) Finish Western States 100-Mile Endurance Run, within 24:00 hours (men) or 25:00 hours (women).
e) Cover at least 180 km (men) or 170 km (women) in a 24-hour race.
f) Finish a non-stop 200-220 km race within 29:00 hours (men) or 30:00 hours (women).
g) Finish UltraBalaton (221 km) in 31:00 hours (men) or 32:00 hours (women)
h) Finish a longer than 220 km non-stop race within 36:00 hours (men) or 37:00 hours (women).
i) Finish Badwater race within 39:00 hours (men) or 40:00 hours (women).
j) Finish Grand Union Canal Race within 34:00 hours (men) or 35:00 hours (women).
k) Finish Sakura Michi 250-km race in 36:00 hours
l) Finish Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250-km race within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women).
m) Cover a distance of at least 280 km (men) or 260 km (women) in a 48-hour race.

Uzmanību! No 2021. gada skrējieni zem 120 km vairs nederēs, lai kvalificētos Spartatlonam.

RACES IN GREECE
a) Finish Spartathlon race within 36:00 hours.
b) Finish Olympian Race Nemea-Olympia within 28:00 hours. From year 2021 the qualification time changes to 27:00 hours (men) or 28:00 hours (women).
c) Finish Eychidios Hyperathlos 215 km within 33:hours (men) or 34:00 hours (women).
d) Finish Euchidios Hyperathlos 215 km within 33:00 hours.

Piezīme. Izskatās, ka oriģinālā c) un d) punktos kaut kas ir saputrots / nevajadzīgi dublējies. Vēl 2019. g. te bija arī “Finish Euchidios Athlos 107, 5 km within 12:30 hours (men) or 13:00 hours (women).”    Grieķiskajā versijā – ir tas atstāts arī šogad! “γ) Να έχουν τερματίσει τον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ 107,5 χλμ. εντός 12:30 ωρών οι άνδρες ή 13:00 ωρών οι γυναίκες.”   Tomēr, Latvijas skrējējiem šis pasākums laikam nav tik būtisks.

e) Finish “ROUT” Rodopi Advendurun 100-mile race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
f) Finish Dolichos Race Delphi-Olympia 255 km within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women).
g) Finish VFUT Paranesti 100 miles race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women).
h) Finish Dromos Athanaton 142 km race within 18:00 hours (men) or 19:00 hours (women). From year 2021 the qualification time changes to 17:00 hours (men) or 18:00 hours (women).
i) Finish FROZEN PEAKS 261 km race within 60:00 hours.

Uzmanību! No 2021. gada skrējieni zem 120 km vairs nederēs, lai kvalificētos Spartatlonam.

3. Pierādījums par tiesībām.

Lai pieteikums tiktu pieņemts, dalībniekam jāizpilda vismaz viens no augšminētajiem kritērijiem oficiālā nepārtrauktā sacīkstē, kuras rezultāti ir pieejami tiešsaistē organizatora mājaslapā, kaut kādā vieglatlētikas vietnē, vai DUV (“vācu pornolapā”). Hipersaite jāpievieno pieteikuma veidlapā.

*svarīgi:
a) Mākslīgi radīti apliecinājumi no organizatoriem vai laika ņemšanas kompānijām par atsevišķu atlētu splitu laikiem netiks akceptēti. Lai spliti tiktu pieņemti, tiem jābūt fiksētiem un oficiāli publicētiem tiešsaistē par visiem attiecīgo sacensību dalībniekiem.
b) kvalificējošam sniegumam jābūt sasniegtam sacīkstē ar vismaz 5 finišētājiem.
c) Sniegumi, kas uzrādīti atšķirīgās sacīkstēs / distancēs / pasākumos, kā 2. punktā nosauktie, netiks pieņemti, pat ja tie ir grūtāk sasniedzami.

4. Reģistrācijas periods.

20.01.2020. – 25.02.2020
*ņemt vērā:
Kurš ātrāk reģistrējas, negūst nekādas priekšrocības.

5. Pieteikšanās process.
Pieteikšanās periodā pretendentiem jāiesniedz fails ar hipersaitēm uz kvalificējošiem rezultātiem. Kad pieteikšanās periods būs beidzies, ISA (International Spartathlon Association) izskatīs visus pieteikumus un atmetīs tos, kuri neatbildīs kritērijiem. Kvalificējošu  pieteikumu skaits nevar pārsniegt 390. Ja būs (būs) vairāk, tad tiks rīkots vēl papildus pieteikumu izskatīšanas raunds:

a) Skrējēji, kas kritērijus pārspēj par 25%, tiek uzskatīti par kvalificētiem un uzņemti automātiski.
b) Ja šajā procesā (a)) tiek pārsniegta nācijas kvota (sk. 12. punktu), 25 dalībnieki no nācijas tiek izvēlēti loterijā, neizvēlētie tiek ielikti nācijas gaidīšanas sarakstā. Latviešiem tas pagaidām vēl nedraud.
c) Skrējēji ar 10 Spartatlona finišiem tiek uzņemti automātiski (Pirmā raunda kritērijam tāpat jābūt izpildītam).
d) Nācijas vienīgais pārstāvis tiek uzņemts automātiski, ja atbilst kritērijiem.
e) Pārējie dalībnieki tiek izvēlēti loterijā, lai sasniegtu 390 dalībnieku limitu. Kad 390 dalībnieki ir izvēlēti, tālākie tiek salozēti gaidīšanas sarakstā.
Publiski pieejama loterija notiks 9. martā 17.00 Amalia Hotel Athens. Pēc tam varēs domāt, vajag skriet, vai šogad vēl nē.
Kvalificēti skrējēji, kuri netika izlozēti 2019. gadā, šā gada loterijā piedalās ar divām lozēm. (Kritērijiem tāpat jābūt izpildītiem un atbilstošam pieteikumam iesniegtam.) Gadījumā, ja neizlozē arī šogad, tad nākošgad jau ir četras lozes.
Dalībnieki, kam, vienalga kādu iemeslu dēļ, nākas atteikties no izlozētās dalības, nākamā gadā startē ar tikai 1 lozi, zaudējot tiesības uz dubultu, vai četrkāršu ložu skaitu.
f) ISA patur tiesības automātiski uzņemt vēl 10 dalībniekus virs skaitļa 390.
Dalībnieku un gaidīšanas saraksti tiks publicēti Spartathlon.gr vietnē pēc izlozes.
Izvēlētie dalībnieki e-pastā saņems paziņojumu ar iekļautu lūgumu aizpildīt pieteikuma veidlapu.
Pretendenti, kas neparādās ne dalībnieku, ne gaidīšanas sarakstos, netika uzņemti.

Izvēlētajiem skrējējiem, lai pabeigtu reģistrāciju, līdz 2020. gada 15. jūnijam* tiešsaistē jāaizpilda pieteikuma veidlapa, iekļaujot nesenu pases foto, kā arī atbalstītājus / komandu.
Dalības apmaksa jāveic līdz 2020. gada 15. jūlijam.* Kad izvēlētais dalībnieks būs izpildījis augstāk minētās prasības, viņa/viņas vārds un dalībnieka numurs tiks publicēts Spartathlon.gr vietnē (menu RESULTS-Participants). Tas ir pēdējais apliecinājums dalībai sacīkstē.
Nespējot termiņos aizpildīt anketu, vai apmaksāt dalību, skrējējs tiek nekavējoties diskvalificēts un tiek pieaicināts nākamais dalībnieks no gaidīšanas saraksta.

Apmaksa par atbalstītājiem, komandu jāveic līdz 2020. gada 10. augustam. Pretējā gadījumā to dalība tiks anulēta.

* Termiņi pagarināti Covid-19 pandēmijas dēļ.

6. Dalības maksa
Spartathlon 2020 dalības maksa ir 600 EUR. Tā pārskaitāma uz International Spartathlon Association bankas kontu (sk. mājaslapā). Dalības maksā iekļauta dalība sacīkstē, ar sacīksti saistīti transporta pārvadājumi, pirms, pēc un pašā sacīkstes laikā un dalība apbalvošanas pasākumā.
ISA nodrošina dalībniekiem pilnas pansijas uzturēšanos sešas dienas Atēnās un Spartā no 23. septembra (ierašanās) līdz 29. septembrim (viesnīcas pamešana) izraudzītās viesnīcās bez papildus samaksas.
Izmaksām atbalstītāju komandai ir 4 opcijas:
a) DALĪBAS paka EUR 60 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju. Papildus 25 EUR jāpiemaksā par dalību apbalvošanas ballītē.
b) PAMATA paka EUR 180 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju, pilnas pansijas uzturēšanos Spartā uz vienu vai 2 naktīm (25., 26. sept,) un dalību apbalvošanas ballītē.
c) EXTRA paka EUR 600 – sedz 1 atbalstītāja reģistrāciju, pilnas pansijas uzturēšanos Spartā uz vienu vai 2 naktīm (25., 26. sept.), pilnas pansijas uzturēšanos Atēnās līdz 4 naktīm (23., 24., 27., 28. sept.) un dalību apbalvošanas ballītē (28. sept.).

7. Atrunas.
sk. mājaslapā

8. Personas datu izmantošana.
sk. mājaslapā

9. Pasākuma atcelšana – nespēja sarīkot Spartathlon 2020 sacīksti.
Ja pasākumu atceļ vai nevar sarīkot no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ (laika apstākļi, streiki, ceļu blokādes, valdības noteikumi utt.), dalībnieki piekrīt, ka nekādas atmaksas, kompensācijas nebūs.

10. Medicīnas izziņa (MEDICAL CERTIFICATE).
a) Ārsta izziņas par labu veselības stāvokli iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums, kas katram dalībniekam jāizpilda. Bez šādas izziņas neviens skrējējs pie starta pielaists netiks.
b) Ārsta izziņām ir jāsatur Ārsta vārds, adrese, zīmogs un apliecinājums, ka atlēts ir spējīgs piedalīties Spartathlon 246 km sacīkstē. Izziņai ar atzīmi tieši Spartathlon sacīkstei jābūt izdotai ne agrāk kā 3 mēnešus pirms starta.

11. Dalības atcelšana.
Atceļot dalību, pamatojot to ar nopietnu iemeslu:
a) tiek atgriezti 60% no summas, ja atteikums tiek paziņots līdz 20. jūnijam;
b) tiek atgriezti 40% no summas, ja atteikums tiek paziņots līdz 31. jūlijam;
c) pēc 31. jūlija netiek veikta nekāda atmaksa, ne arī pārreģistrācija uz citu dalībnieku.

12. Nāciju kvotas
Sakarā ar lielo pieteikumu skaitu, lai saglabātu nāciju dažādību, ISA uzliek sekojošas kvotas dalībniekiem:
Grieķija: 55 (pērn bija 60), Japāna: 45 (pērn bija 50, aizpērn 60, nākošgad būs 40), Vācija: 30 (aizpērn bija 35), Latvija (un jebkura cita nācija): 25.

 


 • DUV (visi gadi)




  
Atzīmēt piedalīšanos VSK Noskriet kalendārā, var tikai VSK Noskrien biedri. Bet ja tu tāds neesi, tad vari par tādu kļūt.

VSK Noskrien - galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet.
VSK Noskrien biedri kas piedalās
Skrējējs
archa777 sekoju līdzi
sigita sekoju līdzi
voļda piedalās
Grāmatvedis sekoju līdzi
VP13 sekoju līdzi
Nix65 sekoju līdzi
matiss varbūt piedalās
Lielkuilis piedalās

Piedalās - 2

Varbūt piedalās - 1

Seko līdzi - 5

25 komentāri rakstam 38. Spartatlons (25.-26. septembris)

 • Lielkuilis

  Te var jau pieķeksēties Sparatlonā piedalīties / supportēt gribošie, lai varam prognozēt, kas mēģinās pieteikties un sekot veiksmei loterijā.

  Kādā brīdī pārskatīšu nolikumu un ielikšu info šajā lapā.

 • 2020 kvalificētie http://ultrataka.lv/ultras/spartatlons-246km/

  reģistrācija no 20. janvāra līdz 25. februārim. Loterija kaut kad martā. Šķiet šajā nedēļas nogalē britu komanda grasās izpildīt normatīvus Atēnu 24h apļošanā

 • Lielkuilis

  Izgāju cauri nolikumam, sarediģēju un ieliku pērno tulkojumu ar jaunumiem.

 • Lielkuilis

  Reģistrācija ir vaļā.

 • Lielkuilis

  Izklausās, ka baigi daudzi piesakās…

 • sigita sigita

  Visi ir satrakojušies!

 • guncha guncha

  Voļda jau piedalās!!! :-) Optimists!

 • voļda voļda

  Man nav variantu jo biļetes ir jau nopirktas.
  Ja nebūšu sarakstā ,tad tāpat skriešu līdz Spartai un atpakaļ(ja spēki turēsies).

 • archa777

  Voļda, uzraksti vēl šito organizātoriem, lai rēķinās, ka Tevi 100% jāņem ;-)

 • Lielkuilis

  Kāpēc te nav pieķeksējušies ar “Varbūt piedalās” visi tie, kas cer uz loteriju un tad domās pieteikties, vai nē un ar “Piedalās” tie, kas tiek iekšā automātiski (un arī vēl var domāt…)?

 • Piedalās ir, kad nopērk lidmašīnas biļetes. Voļdam biļetes ir divus mēnešus pirms izlozes, tad viņš arī nospiedis pogu – piedalās ;)

 • Lielkuilis

  Vēl 5 dienas var pieteikties.
  Kāpēc neviens jauns pa visu šo laiku pat varbūtēju piedalīšanos nav pieķeksējis?

 • Kvalificēto sarakstam nācis klāt igauņu treila Taliharja Vanakuri otrās vietas ieguvējs. Šogad kalendārs saplānots un grieķu vārda brāļa trases rekorda graušanai vēl nepieteiksies, taču izpildīts normatīvs reiz nākotnē var samaitāt prātu

 • Andulis

  Diemžēl, izpildītajam normatīvam derīguma termiņš – tikai līdz otrdienai (25. februārim)…

  Nākotnē ar samaitātu prātu vien nepietiks, vajadzēs atkal maitāt kājas garākā kvalifikācijas trasē ;)

 • Tas gan, šis tāds unikāls gads ar mūsējo 30+ izpildītām kvalifikacijām. No nākamā gada saraksts būs krietni plānāks

 • Lielkuilis

  Tātad: loterija būs 9. martā.
  Skriet gribētāji:
  509 CABULIS PETERIS Male LATVIA
  510 KUMPINS AINARS Male LATVIA
  511 DZAVIZA DIANA Female LATVIA
  512 VECVAGARIS MATISS Male LATVIA
  513 BONDARS AIVARS Male LATVIA
  514 NILOVS VALDIS Male LATVIA
  515 PRIEDE BRUNO Male LATVIA
  516 BRAUNS DIDZIS Male LATVIA
  517 SKADINS LAIMONIS Male LATVIA

 • sigita sigita

  Veiksmi visiem skriet gribētājiem!

 • Lielkuilis

  Šodienas izloze nenotiks viesnīcā bezjēdzīgi, kā sākotnēji plānots sakarā ar preventīvajiem pasākumiem, ko viesnīcas vadība veikusi korōnaïó.
  Izloze notiks 09/03/20 Spartatlona birojos (Codrus 7 Atēnas) plkst. 16.30.
  (facebook tulkojums)

 • Lielkuilis

  Un rezultāti būšot rītdien mājaslapā.

 • Lielkuilis

  Iekšā esam trīs:
  225 KUMPINS AINARS
  226 VECVAGARIS MATISS
  227 CABULIS PETERIS
  un igaunis
  54 VALK PRIIT

 • sigita sigita

  Priit jāmeklē jauns supports :))))

 • Lielkuilis

  Šorīt jau esam 4:
  223 KUMPINS AINARS
  224 VECVAGARIS MATISS
  225 CABULIS PETERIS
  226 DZAVIZA DIANA

 • Lielkuilis

  Arī gaidīšanas saraksts:
  91 BRAUNS DIDZIS
  156 PRIEDE BRUNO
  248 SKADINS LAIMONIS
  272 BONDARS AIVARS
  287 NILOVS VALDIS

 • Lielkuilis

  107 dienas līdz Spartatlonam. Aizpildīju dalības aptiprināšanas anketu. Sakarā ar pandēmiju tās aipildīšana par mēnesi pagarināta – līdz 15. jūnijam, bet dalības maksas termiņš 15. jūlijs.
  Pēc pāris nedēļām plānojas maz invazīva ķirurģiska iejaukšanās kreisajā celī un tad drīz varēšot arī atsākt nesteidzīgi tipināt.

 • Andulis

  Iespējams, apdalītie Berlīnes maratona entuziasti tagad nožēlo, ka nav laicīgi pārkvalificējušies 5,83 maratonu veikšanai, kas būtu jāsāk divas dienas agrāk.

  Šoreiz hellēņi kopā ar Lielkuili iekabina ģermāņiem ;) :)

Komentēt

  

  

  

Pievienotais komentārs var uzreiz neparādīties. Nevajag dubultā.